På scen

 1. Teater

  De kommer att drunkna i sina mödrars tårar

  Hur ser den morgondag ut som vi skapar idag?

 2. Teater

  Den svenska sonen (Inställd)

  Ett unikt drama om en adopterad människas längtan att hitta hem.

 3. Scenkonstföreställning

  ÖGONBLICKET

  Vad får oss att göra något för en annan?