← För pedagoger Workshops för unga

Våra workshops kan ingå i ett Skapande skola-projekt. Vi erbjuder också skräddarsydda workshops efter era behov. Vi erbjuder också utbildningar för vuxna inom skola.

Workshop: För- och eftersamtal

Ska din klass se eller har ni redan sett en föreställning på Unga Klara? Boka för- och eftersamtal!

Workshop: Alla jag kan vara!

Arbeta skapande tillsammans med Unga Klaras skådespelare och pedagog i denna workshop! Vem är jag? Vilka kan jag vara? Är jag alltid samma oavsett var jag är?

Workshop: Kreativt skrivande

Utifrån konkreta frågeställningar får din elevgrupp möjlighet till att vidare reflektera och skapa egna fördjupande texter kring ett av teman i föreställningen de sett!

Skräddarsy ert projekt

Unga Klara erbjuder skräddarsydda Skapande skola-projekt i form av ett paket som kan innehålla både föreställning och workshops.