För pedagoger En teater i barns och ungas tjänst

Välkommen till Unga Klara, Sveriges nationella scen för barn och unga! Här spelas egna nyproducerade föreställningar om det allra viktigaste, för de allra viktigaste. Med blicken inställd på framtidens barn arbetar vi undersökande och forskande utifrån ett barnperspektiv och i dialog med samhälle och publik. För pedagoger, skolor och barngrupper erbjuder vi även kringaktiviteter och eftermaterial. Vi är helt enkelt mer än bara en teater. Varmt välkommen!

Tips inför er teaterupplevelse

Din grupp måste inte förberedas på något särskilt sätt kring föreställningens tema, de kan möta och uppleva föreställningen utan någon förhandsinformation om själva handlingen. Det…

Gå för 50% av priset

Boka föreställningar med Kulans eller Region Stockholms subvention på 50%. Subventionen gäller även workshops och för- och eftersamtal.

Pedagogiskt material

Här kan du kostnadsfritt ladda ner våra pedagogiska material, bildstöd och sociala berättelser som är kopplade till de olika produktionerna. Social berättelse - Innan ert besök Detta…

Referensgrupp och provpublik

Vi söker kontinuerligt grupper och klasser som vill vara en del av produktionsprocessen - det innebär att komma som referensgrupp och/eller provpublik innan premiären.

Studiebesök och praktik

Vill ni fördjupa er hur det är att skapa teater och arbeta på Unga Klara? Boka då in ett studiebesök eller ansök om praktik!

Skapande skola

Skapande skola-projekt är ett av våra sätt att arbeta nära pedagoger, skolklasser och förskolegrupper under en längre tid. Gemensamma dramaövningar och workshops kring föreställningarnas tematik…

På agendan

Välkommen till Unga Klaras VIP-kvällar!

Du som arbetar med barn och unga och är intresserad av att boka För att jag säger det åt din grupp har nu chansen att se föreställningen innan du bokar! Dessutom får du mingla med…

Workshop - Alla jag kan vara!

Arbeta skapande tillsammans med Unga Klaras skådespelare och pedagog i denna digitala workshop! Vem är jag? Vilka kan jag vara? Är jag alltid samma oavsett var jag är?

Fördjupa teaterupplevelsen av BRINN

Ska din klass se eller har ni redan sett föreställning BRINN? Boka Unga Klaras för- och eftersamtal!

Workshop - BRINN

Skolor som sett föreställningen BRINN på Unga Klara kan boka skriv-workshopen Revolt och uppror! ".

Workshop - För att jag säger det

Ni som ska se eller har sett För att jag säger det kan även boka en rolig och spännande heldagsworkshop där barngruppen får skapa animerade filmer!