Pedagogiskt material

Det är vår önskan att detta kostnadsfria material ska vara en inspirationskälla för hur ni kan arbeta själva före och efter er teaterupplevelse. Här hittar du dramaövningar, projektidéer och diskussionsfrågor som jag hoppas ska väcka ditt och din grupps intresse!

Material för er pedagoger

För att jag säger det

Pedagogiska övningarna, lekar och projektet kring delar av pjäsens tematik. Materialet innehåller också förslag på för- och efterarbete, kopplat till er teaterupplevelse, som ni kan arbeta utifrån.

Skamceremonin

Övningarna, frågeställningarna och musikprojektet uppmuntrar till att reflektera kring vad skam är för eleverna - och hur skamkänslor kan hanteras.

Du måste flytta på dig

Materialet ger er diskussionsfrågor och övningar med fokus på relationer, svek och förlåtelse samt upplägg för ett grupparbete som heter Drömstaden.

TUMA

Dramaövningar att använda för muntligt berättande, skapande och dramatiserande tillsammans med din grupp. Låt leken styra!