För dig som arbetar med barn Pedagogiskt material

Här kan du kostnadsfritt ladda ner våra pedagogiska material, bildstöd och sociala berättelser som är kopplade till de olika produktionerna.

Material för er pedagoger

Social berättelse - Innan ni besöker Unga Klara
Detta material kan du använda för att tillsammans med din grupp förbereda er inför ert besök på Unga Klara!

Bildstödsmaterial - Under tiden ni är på Unga Klara
Här hittar du bildstöd som du kan använda som hjälpmedel för de av dina elever som har det behovet under ert besök på Unga Klara!

Pedagogiskt material - Innan och efter er teaterupplevelse
Här hittar du dramaövningar, projektidéer och diskussionsfrågor som ni kan använda både före och efter er teaterupplevelse!

För att jag säger det - informationsblad om föreställningen, workshopen och subventionerad bokning

För att jag säger det

Pedagogiska övningarna, lekar och projektet kring delar av pjäsens tematik. Materialet innehåller också förslag på för- och efterarbete, kopplat till er teaterupplevelse, som ni kan arbeta utifrån.

Skamceremonin

Övningarna, frågeställningarna och musikprojektet uppmuntrar till att reflektera kring vad skam är för eleverna - och hur skamkänslor kan hanteras.

Du måste flytta på dig

Materialet ger er diskussionsfrågor och övningar med fokus på relationer, svek och förlåtelse samt upplägg för ett grupparbete som heter Drömstaden.

TUMA

Dramaövningar att använda för muntligt berättande, skapande och dramatiserande tillsammans med din grupp. Låt leken styra!