Tips inför er teaterupplevelse

Din grupp måste inte förberedas på något särskilt sätt kring föreställningens tema, de kan möta och uppleva föreställningen utan någon förhandsinformation om själva handlingen. Det kan dock vara bra att ni tillsammans läser om föreställningen på vår hemsida och pratar lite kring detta, då det kan väcka nyfikenhet om pjäsens tema och produktion

Innan er teaterupplevelse

Innan ni ser föreställningen kan ni delta i processen som referensgrupp eller provpublik. Vi erbjuder även, pedagogiskt material, workshops och för- och eftersamtal till våra föreställningar.

Tänk på:

  • Välj pjäs efter ämne och målgruppsålder.
  • Om ni önskar, kan ni boka in ett samtal med Unga Klara inför och efter ert teaterbesök.
  • Pedagogiskt material, bildstödsmaterial och social berättelse kopplat till föreställningen finns att ladda ner här.
  • Vår foajé öppnar 30 min innan föreställning.
  • I foajén tas ni om hand av våra publikvärdar.

Inför ert besök

På teatern

Scenkonst uppstår i mötet mellan scen och publik. En behöver verkligen inte sitta knäpptyst. Vi uppmuntrar till att leva dig in det som händer på scen - och reagera!

Tänk på:

  • Hos oss tar skådespelare och publikvärdar hand om publiken.
  • Som pedagog kan du ta ett steg tillbaka och se föreställningen.
  • Mobiler ska vara avstängda eller i flygplansläge i scenrummet. Fotografering under föreställningens gång är ej tillåtet.

Efter föreställningen

Skådespelarna stannar alltid kvar för samtal med publiken efter föreställningarna. Då finns möjligheten för din grupp att ställa frågor, kommentera det de sett eller bara hänga med vår ensemble.

Efter teaterupplevelsen finns möjligheten att boka eftersamtal med Unga Klara på din skola och dessutom spännande workshops eller Skapande skola-projekt som du kan boka i förhand.
Läs mer här: Workshops och Skapande skola och Kulan

Pedagogiskt material

Till varje pjäs finns ett specifikt pedagogiskt material som tagits fram av vår pedagog Julian Vigil, tillsammans med det konstnärliga teamet. Där hittar du olika roliga övningar och diskussionsfrågor och tips på hur du och din grupp själva kan arbeta vidare utifrån pjäsens teman.

Här finns vårt pedagogiska material