Salong Få en djupare inblick

Unga Klara arrangerar återkommande salonger. Här bjuder vi in gäster som i samtal med oss och publiken försöker berika vår verksamhet med nya insikter och perspektiv. Samtalet kan gälla frågor som är kopplade till föreställningar på våra scener eller teman som känns aktuella.

Kommande salonger

Salong: Öppna sinnen, skarpa hjärnor, stora hjärtan

Hur kan skolan bli en bildningsmiljö som bidrar till att eleverna får vara och bli tänkande och kännande människor? Hur kan estetiska lärprocesser berika undervisningen i alla skolans ämnen?

Se våra tidigare salonger