Salong Få en djupare inblick

Unga Klara arrangerar återkommande salonger. Här bjuder vi in gäster som i samtal med oss och publiken försöker berika vår verksamhet med nya insikter och perspektiv. Samtalet kan gälla frågor som är kopplade till föreställningar på våra scener eller teman som känns aktuella.

Kommande salonger

Se våra tidigare salonger