Salong Få en djupare inblick

Unga Klara arrangerar återkommande salonger. Här bjuder vi in gäster som i samtal med oss och publiken försöker berika vår verksamhet med nya insikter och perspektiv. Samtalet kan gälla frågor som är kopplade till föreställningar på våra scener eller teman som känns aktuella.

Kommande salonger

Unga Klara på Folk och Kultur

Välkomna till Unga Klaras programpunkt på Folk och Kultur: Till försvar för det individuella kollektivet – vad teater kan lära oss om samhället. Med Amanda Lind (MP), Conny Brännberg…

Se våra tidigare salonger