Skapa animationsfilmer med din grupp Workshop: Animera egna filmer

Ni som ska se eller har sett en föreställning på Unga Klara kan även boka en rolig och spännande heldags-workshop där gruppen får skapa animerade filmer! 

Animerad film gör det möjligt för barn och unga att uttrycka sina idéer och övertygelser fritt. Genom att lära dem att göra animerad film hoppas vi kunna öka representationen av deras röster i samhället och dessutom ge dem ett verktyg att berätta och sprida sina egna, värdefulla historier.

Workshopen leds av två filmpedagoger från Den Pedagogiska Designbyrån, som har lång erfarenhet av att göra animerade kortfilmer tillsammans med barn, och en teaterpedagog från Unga Klara.

Om workshopen

  • Vi kommer till er på förskolan med material och den teknik som behövs.
  • Vi leder ett fördjupande eftersamtal med barnen om föreställningen de tidigare sett på Unga Klara.
  • Vi delar sedan in gruppen i mindre konstellationer och skapar tillsammans med dem en storyboard utifrån deras tankar och idéer kopplade till föreställningens tematik.
  • Baserat på storyboardet ritar och klipper de ut bakgrunder och karaktärer till filmen. Filmen animeras sen med en iPad, i en app som heter Stop Motion Studio, och redigeras och ljudläggs i appen iMovie.
  • Erfarna pedagoger leder arbetet.

Boka workshopen för hela er avdelning! Max 35 barn eller unga åt gången.

Kontakt och bokning

Julian Vigil, pedagog
[email protected]

BOKA MED SUBVENTION!

För skolor i Stockholms stad:

Skolor inom Stockholms stad kan boka workshopen genom Kulan. Då bokar ni med 50% subvention och betalar endast halva priset för workshopen. Boka genom Kulan

För skolor i Stockholms region:

Skolor inom Stockholms regionen kan boka workshopen med 50% subvention och betalar endast halva priset för workshopen.

Ansök om subventionen genom att mejla till: [email protected]

Foto: Hanna Andersson