Skapa animationsfilmer med din barngrupp Workshop - För att jag säger det

Ni som ska se eller har sett För att jag säger det kan även boka en rolig och spännande heldagsworkshop där barngruppen får skapa animerade filmer! 

Foto: Hanna Andersson

En av de största fördelarna med den animerade filmen är att varje historia kan berättas. Film är också ett språk som talas i hela världen, en unik kombination av ord, bild, rörelse och ljud. Det finns ingenting som begränsar! Filmens historia kan handla om vem som helst, var som helst. Verklighet och fantasi kan blandas sömlöst med varandra.

Animerad film gör det möjligt för barn att uttrycka sina idéer och övertygelser fritt. Genom att lära barn att göra animerad film hoppas vi kunna öka representationen av barns röster i samhället och dessutom ge barnen ett verktyg att berätta och sprida sina egna, värdefulla historier. När barns tankar tas på allvar visar vi också barnen att de är en viktig del av vårt samhälle.
Workshopen leds av två filmpedagoger från Den Pedagogiska Designbyrån, som har lång erfarenhet av att göra animerade kortfilmer tillsammans med barn, och en teaterpedagog från Unga Klara.

Om workshopen
-  Vi kommer till er på förskolan med material och den teknik som behövs.
- Vi leder ett fördjupande eftersamtal med barnen om föreställningen För att jag säger det, som de tidigare sett på Unga Klara.
- Vi delar sedan in barnen i små grupper och skapar tillsammans med varje grupp ett storyboard utifrån barnens tankar och idéer kopplade till föreställningens tematik.
- Baserat på storyboardet ritar och klipper barnen ut bakgrunder och karaktärer till filmen. Filmen animeras sen med en iPad, i en app som heter Stop Motion Studio, och redigeras och ljudläggs i appen iMovie.
- Erfarna pedagoger leder arbetet.

Boka workshopen för hela er avdelning! Max 35 barn åt gången.

Kontakt och bokning

Julian Vigil, pedagog
[email protected]

BOKA MED SUBVENTION!

För skolor i Stockholms stad:

Skolor inom Stockholms stad kan boka workshopen genom Kulan. Då bokar ni med 50% subvention och betalar endast halva priset för workshopen. Boka genom Kulan

För skolor i Stockholms region:

Skolor inom Stockholms regionen kan boka workshopen med 50% subvention och betalar endast halva priset för workshopen.

Ansök om subventionen genom att mejla till: [email protected]

Foto: Hanna Andersson