Panelsamtal under Folk och Kultur 2022 Vuxnas självklara rätt till kultur?

Unga Klara och Regionteater Väst möts i ett brinnande viktigt panelsamtal under Folk och Kultur.

Unga Klara och Regionteater Väst sände för en tid sedan ut en uppmaning till barn och unga mellan 6–18 år att svara på frågan: "Vad vill du säga till kulturministern?" På det digitala panelsamtalet "Vuxnas rätt till kultur?" under Folk och Kultur får vi ta del av ungdomarnas brandtal.

Kulturpolitiken skall prioritera barn och unga - men Kulturskolerådets kartläggning visar något helt annat. Huvuddelen av de offentliga kulturpengarna går till vuxna. Samtidigt har barn och ungas behov av, och rätt till, scenkonst under pandemin blivit allt mer akut.

Vad tycker de unga själva, om en kulturpolitik som låtsas prioritera dem men som egentligen premierar vuxna? Denna panel undersöker hur upplevelsen och utövandet av olika scenkonstformer kan hjälpa barn och unga under och efter pandemin, hur de själva ser på framtiden och deras tillgång till scenkonst.

Ett brinnande viktigt samtal om barnens rätt till kultur.
___

Panelen består av:
• Peter Fredriksson: Generaldirektör på Skolverket
• Kajsa Ravin: Generaldirektör på Kulturrådet
• Conny Brännberg: Ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen

Samtalet modereras av:
• Julian Vigil, pedagog Unga Klara
• Monika Milocco, konstnärlig chef Regionteater Väst
___

Samtalet presenteras av Unga Klara och Regionteater Väst på Folk och Kultur den 11 februari kl 13:00-14:00.
Se hela programmet på
https://hypersay.events/e/folkochkultur

Uppdatering:
Nu kan du ta del av det inspelade samtalet här!