Unga Klara fortsätter världsturnén med storsatsning i Sydafrika

PRESSMEDDELANDE 2019-08-07

Unga Klara tar sin tour de force med fyra produktioner för att gästa teaterfestivalerna Drama for Life i Johannesburg (8–16 augusti) och Cradle of Creativity i Kapstaden (20–22 augusti). Samarbetet motsvarar den största binationella satsningen på barnkultur i Sydafrika någonsin.

Från den 8:e till den 22:a augusti är Unga Klara On Tour på plats i Sydafrika med turnérepertoarens fyra pjäser och ett team på 22 personer. Pjäserna, som nyligen översatts till engelska och isiZulu med festivalpubliken i åtanke, är: X, Girls will make you blush, De jag egentligen är (My True Selves) och För att jag säger det (Because I Say so).

Unga Klara On Tours resa till Sydafrika är resultatet av över ett års samarbete och planering mellan många aktörer - Unga Klara och fantastiska team hos Drama for Life och Cradle of Creativity. För mig personligen har samarbetet med Warren som är navet i Drama for Life betytt allt. Utan Warren och den energi, vision och envisa styrka hans team har hade detta inte gått!säger Asynja Gray, Projektledare Unga Klara On Tour.

Detta samarbete är unikt och otroligt värdefullt. Vi spelar inte bara våra fyra pjäser, utan fördjupar oss även i konstnärliga samtal och gemensamt iscensättande med scenkonstnärer lokalt. Teatern är ingenting utan mötet, och vi är mycket glada över att genom denna turné kunna spela för och läsa oss av publik på så många platser, säger Gustav Deinoff, regissör och delar rollen som konstnärlig ledare för Unga Klara med Farnaz Arbabi.

Det drygt två veckor långa nedslaget inleds i Johannesburg med den elfte upplagan av teaterfestivalen Drama for Life. Makt, motstånd och samhällsnormer är några av de ämnena som kommer att utforskas när Unga Klara gör gemensam sak med teaterinstitutionen vid Witwatersrand för årets upplaga av festivalen med temat ”Transforming Arts | Transforming Lives: Towards a child-centred society". Festivalen vill bemöta sårbarheten hos barn vars livsvillkor präglas av våld, sjukdom, fattigdom och brist på tillgång till kvalitativ konst och utbildning. Festivalen är ett forum för reflektion kring hur innovationer inom scenkonst, applied arts,konstterapi och utbildning – såväl som forskande scenkonst, kan ta upp och förhålla sig till dessa utmaningar. En ambition som stämmer väl överens med Unga Klaras långa tradition av att hävda barns rätt till högkvalitativ teater även om obekväma, tabubelagda och svåra ämnen. Ett fördjupande samarbete utifrån skapande med barnperspektiv – vad det är och kan vara.

- Samarbetet med en så berömd teater som Unga Klara kommer att bli en stor höjdpunkt under årets konferens och festival. Vi är extremt glada över denna medverkan, speciellt eftersom att Unga Klaras arbete så sömlöst länkas samman med vårt barnfokuserade tema i år. Det är genom samarbeten som dessa som vi verkligen kan använda oss av kraften i teater, drama, poesi, sång och dans – och därigenom reflektera över den värld vi lever i, och den värld våra barn kommer att ärva, säger Warren Nebe, programchef för festivalen, chef över Scenkonstinstitutionen och dramaterapeut, Drama for Life.

Unga Klara On Tour Sydafrika har möjliggjorts av ett stort stöd av Statens Kulturråd, Sveriges ambassaden i Pretoria, Utrikesdepartementet och ASSITEJ. Deltagandet vid båda festivalerna genomförs i samarbete med Warren Nebe, programchef för festivalen, chef över Scenkonstinstitutionen och dramaterapeut Drama for Life, Kulturråd Hedda Krausz Sjögren Kulturråd och Ambassadör Cecilia Julin vid Svenska Ambassaden i Pretoria, Yvette Hardie, President ASSITEJ International Association for Theatre for Children and Young People.

11thDrama for Life International Conference and Festival 

Johannesburg, 8-16 Augusti

Drama For Life arrangeras av teaterinstitutionen med samma namn vid Witwatersrand Universityinriktad på konst för social förändring och helande som samlar flera discipliner för tillämpad drama och teater, forskning, konstutbildning och dramaterapi med utgångspunkt i kritisk reflektion, tvärvetenskaplig forskning och community-engagemang. Vid sidan av övrig verksamhet så har teaterinstitutionen en egen ensemble och arrangerar årligen Drama for Life. Festivalen samlar konstnärer, dramaterapeuter, pedagoger och utbildare, kulturella ledare och chefer, akademiker, forskare, aktivister samt en bredare mängd konst- och teaterinstresserade. Länkar:Drama for life och Witwatersrand University.

Cradle of Creativity

Kapstaden, 20-25 Augusti

Cradle of Creativity är en internationell konferens och festival för teater för unga som samlar artister och scenkonstnärer från Sydafrika, hela den afrikanska kontinenten och världen. Cradle of Creativity tar sin utgångspunkt i att 43% av befolkningen på den afrikanska kontinenten är under 15 år, så är teater för unga framtiden för afrikansk teater.

Länkar: Cradle of Creativityoch ASSITEJ South Africa

UNGA KLARA ON TOUR 
Unga Klara On Tour är Unga Klaras första stora nationella och internationella turné med fyra pjäser samt en metodik för vidareutveckling av teater för barn och unga tillsammans med samarrangörer och samarbetspartners. On Tour stannar i 1-2 veckor på varje spelplats då fördjupade samarbeten möjliggörs lokalt genom ett brett program av workshops och seminarier - tillsammans med verksamma inom både skola och teater. Mer information om On Tour och turnéplanen finns här.

UNGA KLARA

NATIONELL SCEN FÖR BARN OCH UNGA
Unga Klara grundades av Suzanne Osten 1975 och har sedan dess bedrivit en med tiden världsberömd forskande teaterverksamhet med barns och ungas villkor i fokus. Sedan 2014 är Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff teaterns konstnärliga ledare. Med blicken inställd på framtidens barn bedriver Unga Klara sin verksamhet, ständigt i dialog med samhälle och publik i den konstnärliga processen.

Facebook: https://www.facebook.com/ungaklara/
Instagram: https://www.instagram.com/ungaklara/

För mer information och pressfrågor:
Miranda Rudklint, Press- och kommunikationsansvarig, Unga Klara
Tel: +4676-0479963, [email protected]