Världsturnén under 2019 inleds i Istanbul

PRESSMEDDELANDE 2019-04-16

Unga Klara sätter barnperspektivet på den internationella kartan - inleder världsturnén under 2019 i Istanbul

Efter en lyckad start i Rinkeby åker Unga Klara On Tour vidare till Istanbul 23-27 april för ett första av flera internationella nedslag. Därefter blir det Kina, Sydafrika, Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda och USA i den största internationella satsningen någonsin inom svensk barn- och ungdomsteater.

Under veckan i Istanbul spelas För att jag säger det, och det görs readings av nyöversatta versioner av de feministiskt och antirasistiskt starka pjäserna Girls will make you blush och X. Utöver föreställningarna inleds det tvååriga projektet Children's Theatre Academy, i samarbete med turkiska Attafestival.

– Unga Klaras drivkraft är att alltid hävda barn och ungas rätt till högkvalitativ konst. Med våra internationella gästspel och projekt hoppas vi att tillsammans med kollegor över hela världen kunna fortsätta att hävda denna rätt, i en tid där det blir allt svårare för konstnärer att verka. Denna turné öppnar upp för fördjupande kulturutbyten inom den internationella teatervärlden, varmed Unga Klara vidareutvecklar och fördjupar barnperspektivet med lärdomar som kommer att lämna avtryck i vårt arbete och i oss, säger Stefan Hansen, VD på Unga Klara.

– Det värdefulla med denna typ av samarbeten är att vi får syn på oss själva i relation till andra konstnärers utgångspunkter i deras skapande. I samtal kring samhällelig syn på barn och unga lär vi oss otroligt mycket om det vi gör – och vikten av det. Detta samarbete har möjliggjorts genom ett relationsbygge under flera år, där vi delar med oss av den erfarenhet som Unga Klara har och samtidigt får vi nya perspektiv på och infallsvinklar till vårt arbete, säger Gustav Deinoff, konstnärlig ledare på Unga Klara.

PROJEKTET CHILDREN'S THEATRE ACADEMY
Children's Theatre Academy är ett tvåårigt projekt (från april 2019 till mars 2021) i samarbete mellan Unga Klara och Atta festival, Istanbuls internationella festival för barnteater. Syftet med projektet är att fördjupa och bearbeta Unga Klaras processmetodik för berättande med barnperspektiv i nära samarbete med verksamma inom relaterad forskning, teater och konst i Istanbul. Projektet syftar även till ett ömsesidigt konstnärligt utbyte med demokratiutveckling i fokus. Inom ramen för projektet genomförs bland annat symposium på Kadir Haas University med Unga Klaras konstnärliga ledare, gemensamma workshops med Unga Klaras turnéensemble och verksamma i Istanbul samt utförande metodutveckling i produktion. Projektet finansieras av Svenska Institutet / Creative Force.

UNGA KLARA ON TOUR
Unga Klara On Tour är Unga Klaras första stora nationella och internationella turné med fyra pjäser samt en metodik en vidareutveckling av teater för barn och unga tillsammans med samarrangörer och samarbetspartners. On Tour stannar i 1-2 veckor på varje spelplats då fördjupade samarbeten möjliggörs lokalt genom ett brett program av workshops och seminarier - tillsammans med verksamma inom både skola och teater.

Mer information om On Tour och turnéplanen finns här.

UNGA KLARA - NATIONELL SCEN FÖR BARN OCH UNGA
Unga Klara grundades av Suzanne Osten 1975 och har sedan dess bedrivit en med tiden världsberömd forskande teaterverksamhet med barns och ungas villkor i fokus. Sedan 2014 är Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff teaterns konstnärliga ledare. Med blicken inställd på framtidens barn bedriver Unga Klara sin verksamhet, ständigt i dialog med samhälle och publik i den konstnärliga processen.

Facebook: https://www.facebook.com/ungaklara/
Instagram: https://www.instagram.com/ungaklara/

För mer information 
Presskontakt: Miranda Rudklint
Tel: +4676-0479963
[email protected]
Stefan Hansen, VD
Tel: +46793139375
[email protected]