Salong Tjejers våld. Våldets tjejer.

20 oktober: Inom ramen till föreställningen BRINN välkomnar vi in till ett samtal om flickor och deras verklighet. Vad händer med den tjej som tar till våld? Hur förändras hennes självbild? Hur ser omgivningen på henne?

Foto: Jenny Baumgartner

Linda Arnell har intervjuat tjejer som varit våldsamma om deras upplevelser av just det. I avhandlingen Tjejers våld. Våldets tjejer låter hon tjejerna, och socialarbetare, beskriva hur våldsanvändandet påverkar tjejers identitet. I ett pågående projekt samarbetar hon också med två andra forskare i samtal med flickor i så kallade utanförskapsområden, med målet att lyfta tjejers perspektiv på hur det är att växa upp i dessa bostadsområden och på vilket sätt olika sociala verksamheter och myndigheter kan fungera som ett stöd. Linda Arnell är också koordinator för Flickforsk!, som är ett nordiskt nätverk med forskning om just flickor, nu och historiskt.

Vi bjuder in till ett samtal om flickor och den värld som omger dem.

DATUM: Torsdag 20 oktober

TID: Kl. 18:00–19:00. Dörrarna öppnas kl. 17:30.

PLATS: Unga Klara, Kulturhuset i City (ingång från Sergels torg)

KOSTNAD: Fri entré, bokning krävs

Foto: Jenny Baumgartner