Verksamheten drivs av ett aktiebolag, som ägs av Unga Klaras Vänner.

Styrelse Unga Klara AB:
Christina Björk, ordförande
Johan Oljeqvist, vice ordförande
Henrik Chetan Aspengren
Kamelia Pebdani
Naiti del Sante

Verksamhetsberättelser

2020

Teatern stod bakom sju produktioner och genomförde en rad turnéer, internationella utbyten och pedagogiska aktiviteter.