Verksamheten drivs av ett aktiebolag, som ägs av Unga Klaras Vänner.

Verksamhetsberättelser

2020

Teatern stod bakom sju produktioner och genomförde en rad turnéer, internationella utbyten och pedagogiska aktiviteter.