← Om teatern Samarbetspartners & finansiärer

Allt vi gör möjliggörs av våra samarbetspartners och finansiärer.

Kulturdepartementet

Unga Klara är från den 1 januari 2018 utsedd av regeringen som nationell scen för barn och unga och får den övervägande delen av sitt verksamhetsstöd från Kulturdepartementet.

Region Stockholm

Unga Klara erhåller verksamhetsbidrag från Region Stockholm samt scenkonststöd, ett subventionsstöd för teaterföreställningar för barn och unga i Stockholms län.

Stockholms stad

Unga Klara erhåller verksamhetsbidrag från Stockholms stad. För närvarande, erhåller Unga Klara också ett projektstöd för att kunna tillgängliggöra våra föreställningar för fler, där vi erbjuder teckenspråkstolkning och syntolkning för utvalda speltillfällen under 2023.

Kulturhuset Stadsteatern

Unga Klara grundades 1975, då som en del av Stockholms stadsteater. Sedan 2009 är Unga Klara en självständig teater. Verksamheten drivs av Unga Klara AB, som ägs av Unga Klaras Vänner. Unga Klara och Kulturhuset Stadsteatern samarbetar kring lokaler och verksamhet, där Unga Klaras teaterverksamhet presenteras som en del av Kulturhuset Stadsteaterns helhet och där Unga Klaras lokaler finansieras av Stockholms stad via Kulturhuset Stadsteatern.

Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen stöttar Unga Klaras projekt FunkisScenNu. Projektet, som inleddes i november 2021 och pågår till och med 2023, skall öppna upp för inkludering i scenkonstens alla led - från innehåll till utövare och publik och omfattar bland annat tre produktioner. Unga Klara hoppas även att, genom metod och pedagogik, kunna sprida vidare sina erfarenheter om arbetet med inkluderande scenkonst till andra aktörer inom branschen.

Svenska Institutet

Svenska Institutet stöttar Unga Klaras två bilaterala projekt: Youth Theatre for Change, tillsammans med Al-Harah Theater i Palestina och ACT - Artistic freedom and Children's and youth's perspective in the arts in Turkey.

Samproducerande och samarbeten med andra scenkonstorganisationer

Unga Klaras repertoar görs ofta tillsammans med andra. Sedan 2020 och fram till idag har vi samproducerat och samarbetet med bland andra Berwaldhallen, Dalateatern, Darling Desperados, Helsingborgs stadsteater, Malmö Teaterhögskola, Mosaikteatern, Kungliga Operan, Riksteatern, Riksteatern Crea, Scenkonst Sörmland och Uppsala stadsteater.

Samverkan för att nå publiken

Unga Klara är en lokal, regional, nationell och internationell scen. För att kunna nå och vara i kontakt med publik över hela landet och runt om i världen, samverkar vi med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. När vi spelar våra föreställningar och håller i workshops, föreläsningar och utbyten i exempelvis Sundsvall, så genomförs och möjliggörs detta alltid i nära samverkan med en mängd viktiga parter: kommunförvaltning, regionförvaltning, länsteater och kulturskola. Vi är många som engagerar oss i konsten och publiken barn och unga.