Barnperspektiv = Revolution : Mer än 40 år av barnperspektiv

Unga Klara grundades 1975 och har sedan dess bedrivit en med tiden världsberömd forskande teaterverksamhet med barns och ungas villkor i fokus.

Vi strävar efter att ge alla barn och vuxna teater av hög kvalitet och driva den konstnärliga utvecklingen av teater med barnperspektiv både nationellt och internationellt.

EN TEATER I BARN OCH UNGAS TJÄNST