Om teatern Barnperspektiv = Revolution

Barn och unga har rätt till teater av högsta konstnärliga kvalitet, därför arbetar Unga Klara undersökande och forskande utifrån ett barnperspektiv. Med blicken inställd på framtidens barn bedriver vi vår verksamhet, ständigt i dialog med samhälle och publik i den konstnärliga processen.

Unga Klara är från den 1 januari 2018 utsedd till nationell scen för barn och unga. Verksamheten finansieras av Kulturdepartementet, Region Stockholm och Stockholms stad. Genom vårt samarbete med Kulturhuset Stadsteatern, står Stockholms stad även för Unga Klaras scen- och kontorslokaler.

Unga Klara är ett aktiebolag, som driver teaterverksamheten, och ägs av den ideella föreningen Unga Klaras Vänner.

Vårt uppdrag är att spela om det allra viktigaste och att göra livsbejakande teater även om det svåra, farliga och obekväma.

Vi arbetar normkritiskt, feministiskt och antirasistiskt för mångfald, jämlikhet och människors lika värde.

En teater i barns och ungas tjänst

Press

Unga Klaras pressinformation och bilder.

Nyheter

Här hittar du alla aktuella nyheter rörande Unga Klara och verksamheten — i stort och smått.

Barnperspektiv sedan 1975

Workshops för vuxna

Unga Klara erbjuder föreställningar och workshops för att stärka ert barnperspektiv, få insikt i scenkonst och mycket mer.

Unga Klaras grundare

Suzanne Osten, en av de ledande pionjärerna inom utvecklingen av teater för barn och unga.

Ägarstruktur och finansering

Unga Klaras vänner

Bli medlem i Unga Klaras Vänner och var med oss – på scen och i process.

Samarbetspartners & finansiärer

Allt vi gör möjliggörs av våra samarbetspartners och finansiärer.