← För pedagoger Om bidraget Skapande skola

Skapande Skola är ett bidrag som skolans huvudman ansöker om hos Kulturrådet. Bidraget ska bidra till att konst och kultur integreras i skolan på lång sikt.

Vad kan du få bidrag för?

  1. För köp av biljetter till Unga Klaras föreställningar.
  1. Workshops som genomförs med Unga Klara för att främja elevernas egna skapande.
  1. För och efterarbete med skolans pedagoger och Unga Klara.

När kan du ansöka?

Du kan söka det här bidraget via Kulturrådets onlinetjänst en gång per år, under tidig vårtermin. Det går bara att söka för kommande läsår.

Hur ansöker du?

Du ansöker via Kulturrådets onlinetjänst. I din ansökan ska du lämna den information de frågar efter i ansökningsomgången.

Efter att Kulturrådet tagit emot din ansökan kan de i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den.

Se Kulturrådets ansökningsguide.