← Workshops för unga Skräddarsy ert projekt

Unga Klara erbjuder skräddarsydda Skapande skola-projekt i form av ett paket som kan innehålla både föreställning och workshops.

I en workshopserie, vars omfattning vi planerar gemensamt, ges eleverna möjlighet att genom olika estetiska uttrycksätt prova att själva skapa och därigenom öka sin egen och gruppens självkänsla. Genom samarbete och gruppstärkande övningar får gruppen och individen möjlighet att  utforska och hitta sitt uttryck, och genom det våga bli lyssnad på och lyssna på andra. Unga Klaras pedagog och en skådespelare från teatern genomför projektet. 

Workshop 1

Målgrupp: Pedagoger
Innehåll: Tematik och presentation av lärarmaterial. Hur kan pedagogerna arbeta vidare efter teaterupplevelsen? Övningar och samtal.
Tid: 60 min 
Plats: Klassrum eller samlingslokal på er skola

Workshop 2

Målgrupp: Din elevgrupp, max 30 barn
Innehåll: Med roliga övningar och samtal förbereds din grupp inför teaterupplevelsen på Unga Klara.
Tid: 60 min
Plats: Klassrum eller samlingslokal på er skola

Teaterupplevelse

Skolan väljer vilken av våra föreställningar ni vill se. På vår hemsida hittar ni vår aktuella repertoar och speldatum.

Workshop 3

Målgrupp: Din elevgrupp, max 30 barn
Innehåll: Vi samtalar, tolkar och reflekterar kring föreställningen. Detta varvas med lustfyllda teaterövningar knutna till föreställningens tematik. 
Tid: 60 min 
Plats: Klassrum eller samlingslokal på er skola

Workshop 4

Målgrupp: Din elevgrupp, max 30 barn
Innehåll: Genom roliga och utmanande improvisations- och gestaltningsövningar utformar gruppen egna scener som är kopplade till föreställningen de sett på Unga Klara. 
Tid: 120 min 
Plats: Klassrum eller samlingslokal på er skola

Kontakt och bokning

Upplägget ovan är ett förslag, om mindre omfattande projekt önskas kontakta Unga Klaras pedagog Julian Vigil för dialog om hur ni önskar utforma ert skapande skolaprojekt!

Julian Vigil, pedagog
[email protected]