Skapande skola

Skapande skola-projekt är ett av våra sätt att arbeta nära pedagoger, skolklasser och förskolegrupper under en längre tid. Gemensamma dramaövningar och workshops kring föreställningarnas tematik utformas efter era behov.

Workshop - Alla jag kan vara!

Arbeta skapande tillsammans med Unga Klaras skådespelare och pedagog i denna digitala workshop! Vem är jag? Vilka kan jag vara? Är jag alltid samma oavsett var jag är?

Fördjupa teaterupplevelsen av BRINN

Ska din klass se eller har ni redan sett föreställning BRINN? Boka Unga Klaras för- och eftersamtal!

Workshop - BRINN

Skolor som sett föreställningen BRINN på Unga Klara kan boka skriv-workshopen Revolt och uppror! ".

Workshop - För att jag säger det

Ni som ska se eller har sett För att jag säger det kan även boka en rolig och spännande heldagsworkshop där barngruppen får skapa animerade filmer!

Skräddarsydda Skapande Skola-projekt

Unga Klara erbjuder skräddarsydda Skapande skola-projekt i form av ett paket som kan innehålla workshops enligt upplägget nedan:

Workshop 1

Tematik, lärarmaterial och presentation. Hur kan pedagogerna arbeta vidare? Övningar och samtal.

Workshop 2

Improvisation & koncentration, gestaltning och utforma egen utmaning. Vad vill klassen utforska, lära sig?

Workshop 3

Vi arbetar på olika sätt inför föreställningen. Här kan skolan välja ett tillval som fördjupning: Öppen Scen (teatergestaltning), skrivarkurs (textgestaltning) eller dans & rörelse.

Teaterföreställning

Skolan väljer vilken föreställning ni vill se.

Workshop 4

Vi samtalar kring föreställningen, gör teaterövningar knutna till vad vi sett. Vi summerar samt ger en ny utmaning till klassen att arbeta vidare med.