Skapande skola

Skapande skola-projekt är ett av våra sätt att arbeta nära er pedagoger och skolklasser i grundskolan under en längre tid. Vi erbjuder workshops som är kopplade till våra föreställningar och som kan ingå i projektet. Skapande skola-projekt kan också utformas skräddarsytt efter era behov.

Workshop - Alla jag kan vara!

Arbeta skapande tillsammans med Unga Klaras skådespelare och pedagog i denna digitala workshop! Vem är jag? Vilka kan jag vara? Är jag alltid samma oavsett var jag är?

Fördjupa teaterupplevelsen av BRINN

Ska din klass se eller har ni redan sett föreställning BRINN? Boka Unga Klaras för- och eftersamtal!

Workshop - BRINN

Skolor som sett föreställningen BRINN på Unga Klara kan boka skriv-workshopen Revolt och uppror! ".

Workshop - För att jag säger det

Ni som ska se eller har sett För att jag säger det kan även boka en rolig och spännande heldagsworkshop där barngruppen får skapa animerade filmer!

Skräddarsydda Skapande Skola-projekt

Unga Klara erbjuder skräddarsydda Skapande skola-projekt i form av ett paket som kan innehålla workshops enligt upplägget nedan. I en workshopserie, vars omfattning vi planerar gemensamt, ges eleverna möjlighet att genom olika estetiska uttrycksätt prova att själva skapa och därigenom öka sin egen och gruppens självkänsla. Genom samarbete och gruppstärkande övningar får gruppen och individen möjlighet att  utforska och hitta sitt uttryck, och genom det våga höras och våga bli lyssnad på. Unga Klaras pedagog och en skådespelare från teatern genomför projektet.

WORKSHOP 1
Målgrupp: Pedagoger
Innehåll: Tematik och presentation av lärarmaterial. Hur kan pedagogerna arbeta vidare efter teaterupplevelsen? Övningar och samtal.
Tid: 60 min
Plats: Klassrum eller samlingslokal på er skola

WORKSHOP 2
Målgrupp: Din elevgrupp, max 30 barn
Innehåll: Med roliga övningar och samtal förbereds din grupp inför teaterupplevelsen på Unga Klara.
Tid: 60 min
Plats: Klassrum eller samlingslokal på er skola

TEATERUPPLEVELSE
Skolan väljer vilken av våra föreställningar ni vill se. På vår hemsida hittar ni vår aktuella repertoar och speldatum.

WORKSHOP 3
Målgrupp: Din elevgrupp, max 30 barn
Innehåll: Vi samtalar, tolkar och reflekterar kring föreställningen. Detta varvas med lustfyllda teaterövningar knutna till föreställningens tematik.
Tid: 60 min
Plats: Klassrum eller samlingslokal på er skola

WORKSHOP 4
Målgrupp: Din elevgrupp, max 30 barn
Innehåll: Genom roliga och utmanande improvisations- och gestaltningsövningar utformar gruppen egna scener som är kopplade till föreställningen de sett på Unga Klara.
Tid: 120 min
Plats: Klassrum eller samlingslokal på er skola

Upplägget ovan är ett förslag, om mindre omfattande projekt önskas kontakta Unga Klaras pedagog Julian Vigil för dialog om hur ni önskar utforma ert skapande skolaprojekt!