Press : Unga Klara sätter barnperspektivet på världskartan

2020-04-29: Unga Klara startar ett internationellt scenkonstprojekt via digitala plattformar för att sprida Unga Klaras metoder om konstnärliga processer och barnperspektiv till samarbetspartners i Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Sydafrika, Turkiet och USA, men också till studenter på universitetsnivå för att få dem att få upp ögonen för scenkonst för barn och unga.

Pressinfo 2020-04-29

Tillsammans med teatrar i Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Sydafrika, Turkiet och USA startar Unga Klara nu ett multilateralt scenkonstprojekt med barnens perspektiv i fokus, via digitala plattformar. Det handlar om att möjliggöra erfarenhets- och kunskapsutbyte när pandemin har resulterat i minskade internationella kontakter och inställda turnéer. När det fysiska mötet med publiken uteblir hittar Unga Klara nya vägar för att på ett säkert sätt sprida metoder om scenkonstprocesser och barnperspektiv till internationella samarbetspartners, men också till studenter på universitetsnivå för att få dem att få upp ögonen för scenkonst för barn och unga. 

Hur gör vi högkvalitativ scenkonst för barn och unga med ett barnperspektiv? Vad är intressant att spela om för den yngre publiken? Och vad menar vi när vi säger "barnperspektiv"? Det är frågor som Unga Klara gärna vill söka svaren på tillsammans med andra teatergrupper och scener som skapar scenkonst för barn och unga – i hela världen. Därför startar Unga Klara nu ett stort multilateralt projekt med teatrar i Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Sydafrika, Turkiet och USA. Projektet syftar till att scenkonstnärer från alla dessa länder utbyter erfarenheter och tar del av kunskaper och metoder kring bland annat konstnärlig utveckling och processer, på ett distanssäkert sätt.

Projektet inleds redan den 5-8 maj med en workshop där deltagarna söker barnperspektivet genom att påminnas om sin egen barndom. Gustav Deinoff, en av Unga Klaras två konstnärliga ledare, håller i workshoppen, där teaterns skådespelare också kommer att livestreama föreställningen My True Selves - De jag egentligen är, av Erik Uddenberg, i regi av Gustav Deinoff.

Därefter kommer de deltagande teatrarna samarbeta på olika sätt för att utveckla ny dramatik för barn och unga som också, när omständigheterna tillåter, kommer att turnera till skolor och varandras teatrar. Projektet finansieras delvis med medel från Svenska Institutet.

På nationell nivå har Unga Klara under april månad lett en kurs för studenter på Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Studenterna, som läser den fristående kursen "Introduktion till scenkonst", har fått ta del av Unga Klaras metodik och utveckla egna föreställningskoncept. Risken för Covid19 omöjliggjorde all fysisk kontakt, så föreläsningar och workshoppar genomfördes via digitala plattformar.

- Scenkonst bygger på levande möten, så vi var lite skeptiska inledningsvis, men det har fungerat mycket bra! säger Stefan Hansen, VD på Unga Klara. Kunskaperna vi har skaffat oss på SKH vill vi nu använda för att kommunicera om scenkonst för barn och unga med våra samarbetspartners runt om i världen.

- Det är klart vi saknar att mötas IRL, men både vi och våra internationella kollegor kände ett sådant starkt behov av att ändå få utbyta idéer och erfarenheter. Digitala verktyg är fantastiska i att möjliggöra detta, utan tidskrävande visumansökningar och koldioxidbidragande flygresor!

Bilderna:
1. Yarien Rodriguez och Nina Rashid i My True Selves (De jag egentligen är). Foto Milja Rossi. Ladda ner här.
2. Gustav Deinoff. Foto Mats Bäcker.