← Press Pressbilder: De kommer att drunkna i sina mödrars tårar

Alla pressbilder får publiceras fritt i samband med recensioner och artiklar som berör Unga Klaras repertoar och verksamhet. Vid publicering i andra sammanhang, vänligen kontakta respektive fotograf.

Hör gärna av dig till oss om du undrar över något.

Bianca Cruzeiro och Tina Pour Davoy. Foto Mats Bäcker.

Astrid Kakuli och Ester Claesson. Foto Mats Bäcker.

Astrid Kakuli och Bianca Cruzeiro. Foto Mats Bäcker.

Bianca Cruzeiro och Tina Pour Davoy. Foto Mats Bäcker.

Bashkim Neziraj, Astrid Kakuli. Foto Mats Bäcker.

Robin Keller, Astrid Kakuli, Ester Claesson. Foto Mats Bäcker.

Binyam Haile (understudy) och Astrid Kakuli. Foto Mats Bäcker.

Davood Tafvizian, Ester Claesson, Astrid Kakuli, Rita Lemivaara, Robin Keller, Nina Rashid. Foto Mats Bäcker.

Davood Tafvizian,Tina Pour Davoy, Astrid Kakuli, Robin Keller, Bashkim Neziraj och Binyam Haile. Foto Mats Bäcker.

Astrid Kakuli, Davood Tafvizian, Bashkim Neziraj, Tina Pour Davoy, Rita Lemivaara, Robin Keller, Ester Claesson. Foto Mats Bäcker.

Rita Lemivaara, Tina Pour Davoy, Robin Keller. Foto Mats Bäcker.

Tina Pour Davoy och Bashkim Neziraj. Foto Mats Bäcker.

Robin Keller, Davood Tafvizian, Ester Claesson, Binyam Haile, Bashkim Neziraj, Astrid Kakuli, Bianca Cruzeiro.

Robin Keller, Ester Claesson, Davood Tafvizian, Bashkim Neziraj, Astrid Kakuli, Tina Pour Davoy, Rita Lemivaara. Foto Mats Bäcker.

Affisch (RGB). Grafisk form av Parasto Backman.

Affisch (CMYK). Grafisk form av Parasto Backman.