: De jag egentligen är

ON TOUR 2019

Yarien Rodriguez och Nina Rashid

Foto: Milja Rossi

Parwin Hoseinia

Foto: Milja Rossi

Parwin Hoseinia och Klas Lagerlund

Foto: Milja Rossi

Parwin Hoseinia och Sakib Zabbar

Foto: Milja Rossi

Yarien Rodriguez och Rita Lemivaara

Foto: Milja Rossi