För pedagoger : Pedagogiskt material

Det är min önskan att materialet blir en inspirationskälla för er. Jag hoppas att du hittar dramaövningar, projektidéer och diskussionsfrågor som väcker ditt och förskolegruppens eller skolklassens intresse!

Nedladdningsbart material

Skamceremonin

Övningarna, frågeställningarna och musikprojektet uppmuntrar till att reflektera kring vad skam är för eleverna - och hur skamkänslor kan hanteras.

Du måste flytta på dig

Materialet ger er diskussionsfrågor och övningar med fokus på relationer, svek och förlåtelse samt upplägg för ett grupparbete som heter Drömstaden.

TUMA

Dramaövningar att använda för muntligt berättande, skapande och dramatiserande tillsammans med din grupp. Låt leken styra!