Nyheter : Workshop och föreläsning med 206 pedagoger från Kulturskolan

2021-03-31: Rita Lemivaara och Julian Vigil från Unga Klara arrangerade idag en tre timmar lång workshop och föreläsning med Kulturskolan om barnperspektivet, möten och att vara den alternative vuxne.

I en tre timmar lång föreläsning och workshop träffade idag skådespelaren Rita Lemivaara och pedagogen Julian Vigil från Unga Klara 206 pedagoger från Stockholms Kulturskola. Mötet skedde via Zoom. Ämnet för dagen var hur alla vi som i vårt dagliga arbete möter barn- och unga kan arbeta utifrån ett barnperspektiv och vara den alternativa, och ibland avgörande vuxna, i en ung människans liv.

Rita Lemivaara och Julian Vigil berättade om Unga Klara och teaterns historia  samt om Memories for use, som är den workshop som Suzanne Osten och Ann-Sofie Bárány skapade som ett verktyg att använda i sökandet efter barnperspektivet i arbetet på teatern. I workshop-delen genomfördes två övningar ur Memories for use och sedan hölls samtal, både i den stora gruppen och i mindre grupper.

- Det var så roligt att få träffa gamla kollegor från tiden då jag arbetade på Kulturskolan Stockholm och Solnas Kulturskola! säger Julian Vigil, pedagog Unga Klara.

- Så viktiga och kloka samtal om hur vi, som pedagoger, kan vara en avgörande så kallad alternativ vuxen i en ung människas liv. Många intressanta reflektioner och frågeställningar kom fram under workshopen, som alla vi som arbetar med barn och unga har behov av att prata om tillsammans. Vi behöver ompröva och omförhandla med oss själva i våra roller som pedagoger. Detta gäller också inte minst med tanke på hur pandemin har tvingat oss att på olika sätt förändra det mänskliga live-mötet med våra målgrupper till en digital verklighet.