Nyheter : Workshop med Techformance

2020-04-30: Skådespelarna Parwin Hoseinia, Klas Lagerlund och Victor Ström från Unga Klara har medverkat i en workshop med projektet Techformance, där publiken bestämmer vad som ska hända. Det påminner om ett dataspel, vilket stämmer väl överens med projektet Techformances intentioner att skapa en metod och digital plattform som gör scenkonst både tillgänglig och förnyad på ett innovativt sätt.

Under veckan som gått, 27-30 april, har skådespelarna Parwin Hoseinia, Klas Lagerlund och Victor Ström från Unga Klara medverkat i en workshop inom ramen för projektet  Techformance, som förenar teknik och scenkonst på ett innovativt sätt för att passa en yngre målgrupp.

Parwin, Klas och Viktor har testat en metod där publiken styr handlingen i den berättelsen som framförs genom kollektiva val som sker live. Två av skådespelarna var ute i skogen i Nackareservatet i Stockholm och en var kvar på teatern. Publiken fick delta via skärm var den än befann sig i Sverige! Workshoppen hölls av regissören Jimmy Meurling och dramatikern Daniela Kullman, tillsammans med techformance-teknikern Karin Skog.

Tillsammans med Kultur i Väst genomför Unga Klara workshoppar och experimentverkstad inom ramarna för projektet Techformance. Unga Klara är samarbetspartner i projektet Techformance, som vill skapa en metod och en digital plattform som tillgängliggör och förnyar scenkonst. Projektet vänder sig till barn och unga 10-16 år och en särskild målgrupp är barn och unga med funktionsvariationer. Genom gamification och ITK-teknik ges barnen möjligheter att introduceras, interagera, inkluderas och reflektera.

Läs mer om Techformance här.