← Nyheter Rykande färsk verksamhetsberättelse!

Vill du veta vad som hände under 2021 på Unga Klara? Är du intresserad av våra produktioner, våra samarbeten och vår pedagogik? Då är vår verksamhetsberättelse 2021 ett hett tips!

Under 2021 har Unga Klara riktat sitt fokus på två gemensamma och till varandra tillhörande mål: publiken och konstens roll i ett samhälle i kris.

Som kommunal, regional, nationell och internationell scen har Unga Klara presenterat både egna publika föreställningar och samarrangemang på våra hemmascener i Kulturhuset Stadsteatern, såväl som verkat i hela landet med föreställningar, samarbeten, pedagogik och digitala verk.

Unga Klara har under året genomfört en omfattande verksamhet digitalt, där vi särskilt satsat på digitala publikmöten med gymnasieelever i hela Sverige men också tillgängliggjort våra föreställningar nationellt genom såväl SVT som SR. Dessutom slutgenomfördes Unga Klaras multilaterala, konstnärliga och kompetenshöjande projekt tillsammans med teatrar och scenkonstnärer verksamma i Istanbul, Johannesburg, Kapstaden, Houston, Nairobi, Kigali, Dodoma och Kampala.

Ladda ned och läs hela verksamhetsberättelsen här!