← Nyheter Unga Klaras konstnärliga ledare firar tioårsjubileum med gemensam föreställning

Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff firar 10 år som konstnärliga ledare med den gemensamma föreställningen Mitt hjärta säger: Lev, skrik andas.

Den 11 maj är det urpremiär för Mitt hjärta säger: Lev, skrik, andas - en föreställning bestående av två fristående akter på det gemensamma temat barn och ungas bristande förtroende för vuxna. För första gången samregisserar Unga Klaras konstnärliga ledare Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff. På scen står 14 skådespelare där Unga Klaras ensemble möter avgångsklassen från Stockholms konstnärliga högskolas mimskådespelarutbildning.

De två akterna utgår från två olika akuta situationer i ett barns relation till vuxna. I den första akten Mitt hjärta säger:, som bygger på Sofokles Antigone, ställs Antigone inför en vuxenvärld som vägrar henne rätten att stå upp för sin egen moraliska övertygelse. I den andra akten Lev, skrik, andas har huvudpersonen redan isolerats för sitt brott: hon har varit för aggressiv, och får nu inte längre träffa andra. Båda dessa berättelser kretsar kring frågan om hur ett barn ska bemöta en vuxenvärld som inte vill lyssna eller förstå.

Om föreställningen säger Farnaz Arbabi:

Idag finns ett stort glapp mellan barns oro och vuxenvärldens beslut. Många unga känner sig svikna av att vuxna med makt inte prioriterar de frågor som är akuta. Det vill vi undersöka. Med utgångspunkt i bland annat ungas egna röster, samt Sofokles antika drama om Antigone skapar vi en ny berättelse om generationskonflikter, orättvisor och om att lyssna på vad hjärtat säger.

Uppsättningen blir också ett firande av Farnaz och Gustavs tioårsjubileum som konstnärliga ledare på Unga Klara, och den prägel de satt på teatern sedan de tillträdde.

Gustav Deinoff berättar:

- Ända sedan vi tillträdde som konstnärliga ledare har vi pratat om att göra en gemensam uppsättning, dela ett koncept och samregissera. Bara det att vi är två konstnärliga ledare är ovanligt och kastar ut idén om det ensamma geniet till förmån för samarbete och kollektiva processer. På ett sätt är detta ett naturligt nästa steg.

Akterna kan ses separat eller som en svit, och är skrivna av Farnaz Arbabi och Erik Uddenberg, i regi av Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff. Skolföreställningar spelas för låg- och mellanstadiet. Mitt hjärta säger: Lev, skrik, andas är en samproduktion mellan Unga Klara och Stockholms konstnärliga högskola.