← Nyheter Skriv ett brandtal till Sveriges makthavare!

Unga Klara och Regionteater Väst söker brandtal från barn och unga mellan 6-18 år om deras rätt till och behov av kultur. Låt dina elever skicka in sina tankar, åsikter och funderingar till oss för att göra sina röster hörda till Sveriges makthavare!

Vad vill du säga till kulturministern?

Nu söker Unga Klara och Regionteater Väst brandtal från dig som är mellan 6-18 år. Om du hade 2 minuter att hålla ett brandtal till kultur- och demokratiministern, vad skulle du säga? Vad tycker du är vår tids viktigaste fråga? Har du tankar om konst och kultur? Hur skulle du vilja att kultur var en del av din vardag och en del av samhället? 

Vi vill ha med din röst, dina tankar och funderingar. Talet ska vara cirka 2 minuter långt och det kan skickas in i form av en text, film eller röstinspelning. Talen kommer att anonymiseras och framföras av ungdomar på Folk och Kultur som grund till ett viktigt samtal med makthavare om barn och ungas delaktighet i scenkonsten. 

Din röst är viktigt. Gör den hörd! 

Skicka era brandtal till [email protected] senast den 21 januari 2022.

För dig som är lärare:

Folk och kultur

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent som äger rum i februari 2022 där kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen står i fokus. Med avstamp i barn och ungas egna brandtal ska Unga Klara, tillsammans med Regionteater Väst, föra ett brinnande viktigt samtal med makthavare om hur upplevelsen och utövandet av olika scenkonstformer kan hjälpa unga människor under och efter pandemin. För trots att barn och unga har ett behov av, och rätt till, scenkonst så går en huvuddel av de offentliga kulturpengarna i Sverige till vuxna. Barn och unga bortprioriteras och det är dags att låta dem höja sina röster och berätta hur de själva ser på framtiden och tillgången till scenkonst.

Skriv talen i klassrummet

Detta är ett strålande tillfälle att låta dina elever öva sin förmåga i retorik och ha möjlighet att påverka. År 2022 är valår i Sverige och genom denna uppgift kan eleverna skriva argumenterande tal till Sveriges makthavare - tal som faktiskt når fram!

Läs Kulturskolerådets granskning om barns tillgång till kultur här och låt eleverna uttycka sina egna åsikter om ämnet. Formen är fri och alla tal som läses upp under samtalet kommer att vara anonymiserade. Det går självklart även bra att uppmuntra barnen till att på eget initiativ mejla oss sina brandtal.