Navigation

← Nyheter Unga Klara möter elever i digitalt Skapande skola-projekt

2021-05-11: Skolor i Stockholm har under våren 2021 kunnat boka den digitala workshoppen Alla jag kan vara . Hur går det egentligen till på en workshop som riktar sig mot elever 8-12 år som handlar om Identitet? Unga Klaras pedagog Julian Vigil rapporterar!

Skådespelarna Rita Lemivaara, Ester Claesson och Unga Klaras pedagog Julian Vigil har under våren 2021 arbetat med Skapande skola-projektet Alla jag kan vara, som har erbjudits skolklasser i Stockholm genom Kulan. Trion har träffat 15 skolklasser och sammanlagt mött 422 barn i åldern 8-12 år. I den digitala workshoppen, som varar i två timmar, varvas teaterövningar och rit- och skrivövningar med samtal kring temat Identitet.

Workshoppen har sin upprinnelse i föreställningen De jag egentligen är - som det även gjordes en filmatiserad version av sommaren 2020. De jag egentligen är handlar om identitet – vilka vi är och vilka vi vill vara. Historien bygger på berättelser om karaktärer från böcker, film, serier och verklighet som vi ibland fantiserat att vi är. Vilka kan vi vara när vi verkligen är oss själva?

I workshoppens teaterövningar får barnen prova på klassiska dramaövningar såsom Fruktsallad, Spegeln och Statyn där de på olika sätt har möjlighet att uttrycka vem de är och också få syn på varandra i klassen. 

I rit- och skrivövningen skapar barnen en alternativ karaktär av sig själva, en slags avatar, som de får skapa helt fritt ur fantasin. De ritar sedan ett porträtt av karaktären/avataren, som de sätter upp på väggen i klassrummet. Avataren får både namn och egenskaper som barnen sedan berättar för varandra i skrivövningen. De skriver på post-it lappar som de fäster på sitt porträtt. På så vis skapar barnen en gemensam konstutställning som också fungerar som en slags analog chatt-vägg, där de i sina nya alternativa karaktärer kan fortsätta chatta med varandra genom nya post-it lappar som de fäster på varandras avatarer.

I workshoppens samtalsdel får barnen svara på en rad frågor från Rita, Ester och Julian. Här följer några exempel:
 - Tycker du att det kan kännas att som att du byter identitet beroende på var du är (t ex skolan/hemma)?
- Känns det annorlunda att vara du idag, jämfört med när du var yngre?
- Tycker du att din ålder påverkar hur andra behandlar dig?
- Har du någon gång låtsats vara någon annan?
- Har du någon gång mött någon som låtsas vara någon de inte är?

- Det har varit så fantastiskt roligt och intressant att få göra detta projekt tillsammans med skolorna och få höra barnen berätta om sina tankar kring hur det är, eller hur de skulle önska att det kändes att vara dom, berättar Julian Vigil, pedagog på Unga Klara. - Barnen har skapat fantastiska chatt-väggar som de också fotat och skickat till oss  i efterhand.

Röster från barnen:
”Det var roligt att det var olika övningar.”
”Det var roligt att få uttrycka sig om hur det känns att vara jag”
”Det kändes bra att få tänka på vem man är i verkligheten vs. fantasin”
”Ibland tänker jag att, när jag kommer till en ny situation, så har jag chansen att välja en ny identitet som jag vill vara”

Röster från lärare:
”Tack för en jätterolig workshop!”
”Detta ska jag rekommendera till mina kollegor!"

Bilden: Yarien Rodriguez och Nina Rashid. Foto Milja Rossi.
Skådespelaren Nina Rashid har även medverkat vid ett workshoptillfälle som auskultant.