Nyheter : För en mer jämlik scenkonst!

Postkodstiftelsen beviljar Unga Klara ett bidrag på 2 miljoner kronor för att öppna upp svensk scenkonst gällande funkis. Genom tre produktioner vill Unga Klara utveckla en pedagogik och metod som öppnar upp svensk scenkonst för människor med funktionsvariationer - på, bakom och framför scen. Ett långsiktigt arbete mot att tillgängliggöra teatern börjar nu!

Unga Klara fortsätter sitt arbete för jämlik scenkonst. Nu har teatern beviljats ett bidrag på 2 miljoner kronor från Postkodstiftelsen för att möjliggöra ett förändringsarbete gällande funkisperspektivet. Projektet, som inleds i november 2021, ska öppna upp för inkludering i scenkonstens alla led - från innehåll till utövare och publik.

"Vi vill utforska och utveckla barn- och funkisperspektivet konstnärligt i alla led. Projektets målgrupper gör anspråk på, och har rätt till, representation. Inte minst styrkt genom Barnkonventionen som är svensk lag sedan 1 januari 2020."
- Stefan Hansen, vd för Unga Klara.

Postkodsstiftelsens bidrag innebär att Unga Klara under 2022 och 2023 ges möjlighet att utforska och utvärdera arbetssätt för att bli en mer inkluderande scenkonstaktör med fokus på funkis. Projektet kommer att innebära en översyn och anpassning av lokalernas tillgänglighet men även ett konstnärligt utforskande kring vem som är utövare och vems perspektiv som skildras i konsten. Ett arbete med potential att bredda de konstnärliga perspektiven.

"Som alltid när det gäller att inkludera de som innan stått utanför så innebär detta otroliga möjligheter rent konstnärligt. Konsten ska tänka nytt, förändra sig själv och människorna omkring sig, göra det otänkbara till självklarhet. Det är konstens uppgift."
- Gustav Deinoff, konstnärlig ledare för Unga Klara.

Personer med och utan funktionsvariationer ska i kommande produktioner ges utrymme att skapa, utöva och ta del av konsten på Unga Klara. Projektet ska påbörja en utveckling av organisationen och låta funkis bli en naturlig del av den. Unga Klara hoppas även, genom metod och pedagogik, kunna sprida vidare sina erfarenheter om arbetet med inkluderande scenkonst till andra aktörer inom branschen.

Med hjälp av Postkodstiftelsens bidrag påbörjas nu resan mot en mer öppen, anpassad och jämlik scen - för alla människor.