← Nyheter Unga Klara på Folk och Kultur

10 februari: Välkomna till Unga Klaras programpunkt på Folk och Kultur: Till försvar för det individuella kollektivet – vad teater kan lära oss om samhället. Med Amanda Lind (MP), Conny Brännberg (KD), Camilla Gölstam och Erik Uddenberg.

Till försvar för det individuella kollektivet – vad teater kan lära oss om samhället

Unga Klaras dramaturg Erik Uddenberg inleder med en individualists försvar för det gemensamma. Hur en teaterföreställning formas kollektivt, och upplevs i samma rum som andra människor. Hur det alldeles enskilda blir något som vi också delar. Inledningen följs av ett samtal mellan honom och engagerade politiker och skolföreträdare om kulturlivets roll som frirum för upplevelser, reflektion och dialog kring det liv och det samhälle vi delar.
_____________________________

Medverkande:

⚪️ Amanda Lind (MP) - ordförande riksdagens kulturutskott, f.d. kulturminister

⚪️ Conny Brännberg (KD) - vice ordförande i SKR kulturutskott, f.d. ordförande i Västra Götalandsregionens kulturutskott

⚪️ Camilla Gölstam - Undervisningsråd på Skolverket med ansvar för kursplanerna i musik, rörelse och drama

⚪️ Erik Uddenberg - dramatiker och dramaturg på Unga Klara. Författare till boken Utopiska Ögonblick - om Unga Klaras praktiska teaterarbete
________________________________

Arrangör: Unga Klara, på Folk och Kultur
Plats: C-hallen, Munktellmuseet
Datum: Fredag 10/2 2023
Tid: 11:15 – 12:15
Information om hur du deltar: https://folkochkultur.se/delta/