Nyheter : Unga Klara coronasäkrar transporten hela vägen till teatern

2020-11-10: Unga Klara värnar om sin publik och har därför beslutat att stå för kostnaden för specialinhyrda bussar för de skolor som har bokat biljetter till De kommer att drunkna i sina mödrars tårar.

Barn och unga är Unga Klaras viktigaste publik. Just nu välkomnar teatern skolklasser från gymnasiet att se föreställningen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. 

Det har visat sig att vissa skolor tycker att det är ett stort problem att ta sig till och från teatern. Lärare uttrycker en oro över att åka med kollektivtrafiken, inte bara på grund av smittorisken för elevernas och personalens del, utan också för att medtrafikanter blir oroliga när det kliver på en stor grupp elever som medför att trängseln blir större.

Därför har Unga Klara beslutat att stå för kostnaden för specialinhyrda bussar för de skolor som har bokat biljetter till De kommer att drunkna i sina mödrars tårar.

- Vi vill underlätta för skolor, skolpersonal och framförallt för eleverna att fortsätta ha kontakt med scenkonstnärer och konsten på ett säkert sätt, säger Stefan Hansen, vd Unga Klara.

- Det här är en åtgärd för att värna om vår publik och att värna om ungas rätt till konsten.

Unga Klara står för själva kostnaden av de specialinhyrda bussar som skolorna själva bokar och administrerar. För mera information om bussersättningen, vänligen kontakta [email protected].

Läs mer om hur Unga Klara har coronasäkrat hela teatern här.

Bilden: Astrid Kakuli, Ester Claesson, Nina Rashid, Rita Lemivaara i De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Foto Mats Bäcker.