← Nyheter Unga Klara fortsätter satsa på tillgängligheten 2023

2023-03-16 Hur arbetar Unga Klara vidare under 2023 för att bli en ännu mer tillgänglig teater?

Unga Klara har sedan 2022 genomfört flera insatser för att tillgängliggöra och öppna upp sin teaterverksamhet för funkis och flerspråkighet. Teatern tilldelades även S:t Julianpriset 2022 för Tillgänglig information och kommunikation. Under 2023 arbetar Unga Klara vidare med att utveckla teaterns verktyg och processer inom tillgänglighet.

Ett av flera led i Unga Klaras arbete är att producera och erbjuda tillfällen med högkvalificerad teckenspråks- och syntolkning för vår ordinarie repertoar, i samarbete med professionella teckenspråkstolkar som har teater och scenkonst som profil och sakkunskap.

För 2023 kommer Unga Klara erbjuda teckenspråkstolkning och syntolkning för utvalda speltillfällen till följande produktioner och aktiviteter: 

  1. Buster Keaton på månen, i regi av Suzanne Osten. Syntolkas 21 april 18.00.
  2. BRINN, i regi av Farnaz Arbabi. Syntolkas 27 maj 19.00. Teckenspråktolkas 26 maj 19.00.
  3. Romeo och Julia, i regi av Gustav Deinoff. Syntolkas och teckenspråktolkas under vecka 44.
  4. Pedagogiska material, workshops och publika salonger. 

Tack till Stockholms stad som möjliggör detta arbete.