Nyheter : Ta del av Unga Klaras verksamhetsberättelse 2020

2021-02-17: Unga Klara stod bakom sju produktioner och genomförde en rad turnéer, internationella utbyten och pedagogiska aktiviteter under 2020. Läs gärna hela vår verksamhetsberättelse!

Under 2020 har Unga Klara som kommunal, regional, nationell och internationell scen fortsatt att verka och samproducera med teatrar, arrangörer och förvaltningar runt om i Sverige. Samtidigt som verksamheten fortsättningsvis presenterat både egna föreställningar och gästspel på vår hemmascen på Kulturhuset Stadsteatern och under 2020 på vår tillfälliga scen i Bagarmossens Folkets Hus.

Unga Klara har dessutom genomfört en omfattande verksamhet digitalt, där vi under året lanserade den digitala scenen Unga Klara On Demand och kurerade konstnärliga utbyten samt kompetenshöjande insatser tillsammans med teatrar och scenkonstnärer verksamma i Istanbul, Johannesburg, Kapstaden, Houston, Nairobi, Kigali, Dodoma och Kampala. Teatern har under 2020 producerat sju olika produktioner, varav sex var nyproducerade. Totalt nådde Unga Klara 65 066 personer i 253 föreställningar och publika programaktiviteter, samt teaterns digitala sändningar via On Demand.

Verksamheten möjliggörs med anslag och verksamhetsbidrag från Kulturdepartementet, Region Stockholm och Stockholm stad samt i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern. Stöd till projekt och produktioner erhölls från Svenska Institutet, Utrikesdepartementet, Svenska Ambassaden i Kigali, Washington D.C. och Pretoria, Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt Radiohjälpen.

Ett varmt tack till er alla för ert stöd och engagemang!

Eva Gillström, ordförande Unga Klaras Vänner
Christina Björk, ordförande Unga Klara AB
Stefan Hansen, VD Unga Klara