Nyheter : Ta del av Salong: Om samtalet efter scenkonstupplevelsen

2021-04-01: Nu kan du se och lyssna på Unga Klaras salongssamtal från den 31 mars mellan teaterdramaturgen Anna Berg och Unga Klaras pedagog Julian Vigil. Samtalet handlar om hur vi pratar om en föreställning efter vi har sett den. Finns det verktyg för att tala om teater?

Under våren 2021 arrangerar Unga Klara en gång i månaden digitala salongssamtal som tar upp och belyser teaterns arbete med föreställningen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar utifrån olika perspektiv. Den 31 mars bjöd Unga Klara in till ett salongssamtal med teaterdramaturgen Anna Berg - som har skrivit det pedagogiska materialet kopplat till föreställningen.

Samtalet streamades via Zoom och handlar om hur vi som publik kan använda olika verktyg när vi vill tolka och analysera scenkonst efter en teaterupplevelse. Samtalet leds av Unga Klaras pedagog Julian Vigil. De som lyssnade på samtalet live var välkomna att ställa frågor.

Anna Berg är frilansande teaterdramaturg och har arbetat på Riksteatern, Unga Dramaten och Backa Teater. Hon har flerårig erfarenhet av analyssamtal och workshops tillsammans med barn och vuxna. Anna har skrivit broschyren Prata scenkonst för Regionteater Väst. För Riksteatern föreläser hon och håller i samtal enligt modellen "En väv av tecken". Tillsammans med Backa Teater håller hon fortbildningskursen "Lärare ser på scenkonst" i Göteborg och en fortbildningskurs för pedagoger på Unga Klara i mars 2021.

Ta del av Salong: Om samtalet efter scenkonstupplevelsen här.

Bilden: Anna Berg, foto Johan Eriksson samt Julian Vigil, foto privat.

Salong: Om samtalet efter scenkonstupplevelsen via Zoom

Ta del av "Unga Klara Salong: Om samtalet efter scenkonstupplevelsen" som sändes live via Zoom den 31 mars 2021.