Navigation

← Nyheter Skapande skola-projekt med Unga Klara

2021-03-15: Unga Klara genomför det digitala Skapande skola-projektet Alla jag kan vara tillsammans med elever i mellanstadiet på skolor i Stockholm under mars 2021.

Unga Klara håller just nu på  med ett projekt inom ramen för Skapande skola. Projektet genomförs digitalt och har rubriken Alla jag kan vara. Eleverna får ta ställning till frågor som: Vem är jag? Vilka kan jag vara? Är jag alltid samma oavsett var jag är?

 Eleverna får sedan möjlighet att arbeta skapande med text, bild och drama med Unga Klaras skådespelare Rita Lemivaara och Ester Claesson samt teaterns pedagog Julian Vigil. Tillsammans undersöker de sina egna identiteter och vilka identiteter de önskar sig. Genom roliga dramaövningar får eleverna prova på olika identiteter och hur dessa förhåller sig till olika situationer. Övningarna varvas med samtal och frågeställningar. Läs mer om projektet här.

Måndag den 15 mars träffade Rita, Ester och Julian elever från Adolf Fredriks skola. Såhär sa några av eleverna efter träffen:

 ”Det här var så roligt!”
”Ibland låtsas jag vara någon annan på nätet för att skydda min identitet.” 
"Jag låtsas ibland vara någon annan i skolan för att man får mer kompisar och blir mer poppis då.” 

 Bilden: Yarien Rodriguez och Rita Lemivaara i Unga Klaras föreställning De jag egentligen är. Foto Milja Rossi.

 

  - Det var så fint att få träffa klassen och vi hade så roligt tillsammans i alla övningar och lekar, säger Julian Vigil, pedagog Unga Klara.

- Barnen hade också så många djupa, allvarliga funderingar och synpunkter kring identitet och villkoren i vår tillvaro som människor. Barn är så kloka!

Skapande skola är ett nationellt bidrag som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som redan görs i skola.

Bilden: Yarien Rodriguez och Nina Rashid i Unga Klaras föreställning De jag egentligen är. Foto Milja Rossi.