Nyheter : Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff fortsätter som Unga Klaras konstnärliga ledare

2021-05-18: Vi är mycket glada och stolta över att kunna berätta att Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff tackat ja till att fortsätta som konstnärliga ledare för Unga Klara i ytterligare tre år. Under deras ledarskap har Unga Klara presenterat angelägen, aktuell och nyskriven dramatik och bjudit oss på en lång rad enastående scenkonstupplevelser, alltid med barnperspektivet i centrum.

Unga Klaras konstnärliga ledare Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff har tackat ja till att fortsätta som konstnärliga ledare för Unga Klara i ytterligare tre år. Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff har varit teaterns konstnärliga ledning sedan 2014. Under deras ledarskap har Unga Klara presenterat angelägen, aktuell och nyskriven dramatik och bjudit oss på en lång rad enastående scenkonstupplevelser, alltid med barnperspektivet i centrum. Gustav Deinoff har under sin tid bland annat regisserat Girls will make you blush av Åsa Lindholm, Alltet av Ann-Sofie Bárány och Som man sår av Kristian Hallberg. Farnaz Arbabi har bland annat regisserat X, För att jag säger det och De kommer att drunkna i sina mödrars tårar, fritt efter Johannes Anyuru.

Under 2019 genomfördes en storslagen turné som pågick under hela året, både i Sverige och utomlands. Det omfattande projektet gick under namnet UNGA KLARA ON TOUR och bestod av de fyra föreställningarna För att jag säger det, X, Girls will make you blush och De jag egentligen är. Under turnén genomfördes även skådespelarutbyten, seminarier, readings och workshops med både barn och vuxna. Turnén har bidragit till att fördjupa kulturutbytet, samtalet och samskapandet med den internationella teatervärlden.

- Unga Klara är en fantastisk teater, säger Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff. - Här lever en gedigen historia parallellt med en kraftfull nutidsförankring och en modig framtidsvision. Det är en kollektiv plats där vi gemensamt skapar konstnärligt vassa och högkvalitativa föreställningar för barn, unga och vuxna. Vi ser nu fram emot att fortsätta arbeta i barnens tjänst - både hemma i Sverige och ut mot omvärlden!

- Under Farnaz Arbabi och Gustav Deinoffs tid som konstnärliga ledare har Unga Klara inte bara fått ett nationellt uppdrag utan också förändrats och utvecklats, säger Christina Björk, ordförande i Unga Klara AB. - Vi i styrelsen och Unga Klaras vd Stefan Hansen vet att Farnaz och Gustav med sin djupa förståelse för barnperspektivet kommer att fortsätta utveckla Unga Klara.

Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff är också ständigt öppna för att hitta nya vägar att nå barn- och ungdomspubliken. Under den rådande pandemin, när möjligheterna för barn och unga att ta del av scenkonst begränsades kraftigt, har ledarduon bland annat verkat för att teatern startade Unga Klara On Demand; en digital scen på hemsidan ungaklara.se där ett tiotal av Unga Klaras klassiska föreställningar kunde streamas kostnadsfritt. Föreställningen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar kunde bara visas 9 gånger för publik, men filmades sedan, liksom De jag egentligen är som spelades in på såväl svenska som engelska. De digitala versionerna har erbjudits som skolvisningar med efterföljande digitala samtal med eleverna från hela Sverige och utomlands under hela pandemin.

Gustav Deinoff och Farnaz Arbabis nya förordnade sträcker sig mellan 1 januari 2022 - 31 december 2024.

Bilden: Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff. Foto: Mats Bäcker.