← Nyheter Unga Klara skapar teater i nytt unikt projekt för barn och unga i Palestina och Turkiet

2022-08-16: Hur gör vi högkvalitativ scenkonst för barn och unga med ett barnperspektiv? Vad är intressant att spela om för den yngre publiken? Och vad menar vi när vi säger "barnperspektiv"? Det är frågor som Unga Klara gärna vill söka svaren på tillsammans med andra teatergrupper och scener som skapar scenkonst för barn och unga – i hela världen. Nu inleder Unga Klara ett tvåårigt samarbete med vänteatrar i Turkiet och Palestina för att dela kunskap och samtidigt skapa nya teaterföreställningar tillsammans.

Unga Klara startar två nya samarbetsprojekt tillsammans med teatrar och universitet i Turkiet och Palestina: ACT - Artistic freedom and Children's and youth's perspective in the arts in Turkey tillsammans med universitetet Kadir Has i Istanbul, teaterkompaniet Mordem Arts Centre i Diyarbakır och teaterkompaniet K2 Urla Breathing Area i Izmir, samt Youth Theater for Change tillsammans med Al-Harah Theater i Beit Jala i Palestina. Under två års tid kommer de deltagande teatrarna att samarbeta på olika sätt för att utveckla ny dramatik för barn och unga, som också kommer att turnera till skolor samt till varandras teaterhus och scener.

Unga Klara får medel att starta en regiutbildning för 10 personer i Palestina och en utbildning i teaterarbete på högskolenivå för ett tjugotal personer i tre olika städer i Turkiet. Scenkonstnärer från Turkiet, Palestina och Sverige kommer att utbyta erfarenheter och ta del av kunskaper och metoder kring konstnärlig utveckling och processer, via såväl fysiska som digitala möten. Detta kulturutbyte möjliggörs genom beviljade bidrag på 1,7 miljoner från Svenska Institutets Creative Force.

- I våra möten med kollegor världen över blir det tydligt att vi alla delar en erfarenhet. Den att vara barn i värld som styrs av vuxna, säger Gustav Deinoff, konstnärlig ledare Unga Klara. Oavsett hur olika våra barndomar varit så är kärnan densamma. I den insikten har drömmen om att utforska barnperspektivet internationellt utvecklats.

- Unga Klara tror på alla barns rätt till angelägen teater med ett barnperspektiv och med hög konstnärlig kvalité, säger Stefan Hansen, VD Unga Klara. Genom åren har Unga Klara knutit många internationella kontakter med likasinnade teatrar och organisationer. Nu inleder vi ett nytt samarbete som stärker Unga Klaras kontakt med sina partners, skapar nya kontakter och främjar och utvecklar barn- och ungdomsteatern internationellt.

De tvååriga projekten inleds nu och pågår fram till sommaren 2024.