Nyheter : Nyhetsbrev #14 november

2020-11-18: Senaste nytt från Unga Klara! Vi skriver om att höstens föreställningar ställs in med anledning av de rådande restriktionerna. Unga Klaras vd Stefan Hansen sammanfattar läget. Men också positiva nyheter om ett internationellt mentorskapsprojekt i dramatiskt skrivande för barn och unga och att du fortfarande kan se ett tiotal av våra klassiska föreställningar online via vår streamingtjänst Unga Klara On Demand.

Nyhetsbrev 2020-11-18

Läs brevet i original här.

Unga Klara ställer in höstens föreställningar

Publiktaket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar sänks från 50 till 8 personer. Unga Klara har hållit öppet så länge det varit möjligt och spelat för 50 personer i publiken, men följer nu de skärpta restriktionerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten och ställer in alla publika aktiviteter till och med den 22 december.

- Unga Klara har under hösten mött en begränsad, men mycket entusiastisk publik, säger Stefan Hansen, vd Unga Klara.

- Vi har hållit öppet så länge det varit möjligt och lagt ner ett stort arbete på att säkra publikens och personalens trygghet. Publiken har agerat exemplariskt! Vi känner oss därför trygga i att ett besök hos oss kan genomföras på ett säkert sätt även framöver, och ser fram emot att kunna öppna upp teatern igen så snart restriktionerna hävs. Vi fortsätter att tillgängliggöra våra föreställningar digitalt och vi har flera pågående digitala utbytesprojekt med studenter och branschkollegor i Sverige och internationellt.

- Det är Unga Klaras övertygelse att konstens betydelse och styrka är helt central för ett samhälle och det offentliga samtalet. Just nu är det många barn och unga som riskerar att bli helt utan levande kultur och möten med scenkonstnärer och andra vuxna än de inom sin egna familj och i skolan. Vi oroar oss för bristen på samtal och alla uteblivna möjligheter till dialog mellan unga och vuxna, som riskerar att ställas in även nästa år, tyvärr. Därför måste alla vi vuxna som arbetar med kultur för barn - ansvariga politiker, tjänstemän, skolpersonal och konstnärer - kraftsamla för att möjliggöra konstupplevelser och samtal för och med barn och unga - även under en fortsatt pandemi.

Foto Mats Bäcker, Gustav Ågerstrand.

Internationellt mentorskapsprojekt i dramatiskt skrivande för barn och unga

I samarbete med den sydafrikanska teatern Drama For Life genomför Unga Klara under hösten 2020 och våren 2021 projektet Writing Theatre For Young People: A Writing and Mentorship Workshop and Programme: ett internationellt samarbete med sju länder i fyra världsdelar med barnperspektivet i fokus. Fjorton konstnärer från Turkiet, Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Sydafrika och USA arbetar tillsammans med projektets mentorer Ann-Sofie Bárány och Erik Uddenberg från Sverige och Tamara Guhrs från Sydafrika.

I projektet skapar deltagarna varsin nyskriven pjäs för barn och unga, under ledning av de tre mentorerna. Deltagarna tar fram sina texter bland annat genom att göra övningar ur workshopen Memories for use, som är skapad av Unga Klaras grundare Suzanne Osten och dramatikern och psykoanalytikern Ann-Sofie Bárány.

- Projektet går mycket bra och det är väldigt rörande berättelser som kommer från deltagarna, säger Tamara Guhrs, en av mentorerna.

Se Unga Klaras klassiker online

Vill du uppleva scenkonst trots de rådande restriktionerna? Via Unga Klaras streamingtjänst Unga Klara On Demand ser du kostnadsfritt ett tiotal av våra klassiska föreställningar:

X (2015), Vitsvit (2015), Girls will make you blush (2016), För att jag säger det (2019), Alltet (2016), Torget (2018), Lammungarnas fest (2014), Som man sår (2017) och Ocean (i samarbete med Lumor teater 2018). Filmversionen av teaterföreställningen De jag egentligen är (2020) finns tillgänglig både på svenska och engelska. Du kan även ta del av föreställningen Ögonblicket (2020) som ljudverk.

Expressen Kultur lovordade Unga Klara On Demand i en recension i våras:
"Unga Klara ligger mil före de stora institutionsteatrarnas medvetenhet om representation, och i sin självklara utgångspunkt i de olika språk, dialekter, sociolekter, genuskoder, generationer och ursprung som hörs och syns på scenen skapas här en levande överensstämmelse med den värld vi lever i. Det är normkritik på ett helt otvunget och organiskt vis." Hanna Nordenhök, Expressen, 30 mars 2020.


Grafisk form samtliga affischer Parasto Backman, förutom Lammungarnas fest Daniel Bjugård.