Nyheter : Nu kan du streama Salong: Vi måste börja med barnen!

2020-12-11: Unga Klaras och Scenkonst Sörmlands salongssamtal via länk den 10 december samlade 130 engagerade deltagare från hela Sverige. Nu kan du också ta del av det!

Unga Klara och Scenkonst Sörmland bjöd in till ett digitalt panelsamtal den 10 december. En namnkunnig panel samtalade om barns villkor och kulturens roll och betydelse för barn. Barnkonventionen fyller snart 1 år som svensk lag. Vad har hänt? Vad har inte hänt? Hur kan vi arbeta framåt?

Panelen består av Ylva Mårtens, frilansjournalist och författare, German Bender, programchef på Arena Idé samt doktorand på Handelshögskolan, Johanna Wester, barnrättsutbildare, Gustav Deinoff, konstnärlig ledare, skådespelare, Maria Weisby, konstnärlig chef på Scenkonst Sörmland och moderator Julian Vigil, pedagog, Unga Klara. Dessutom medverkar Tina Pour Davoy, skådespelare.

Samtalets utgångspunkt är Ylva Mårtens antologi Vi måste börja med barnen! (Ordfront); Unga Klaras roll som nationell scen för barn och unga; samt Scenkonst Sörmlands omfattande regionala uppdrag att garantera alla barn och unga professionell scenkonst.

Salongen producerades och modererades av Julian Vigil, i arrangemang av Unga Klara och Scenkonst Sörmland.

Nu måste vi fortsätta med barnen!

Foto: Kenny Bengtsson, Emily Dahl, Mats Bäcker, Martins Skoog, m.fl.

Här kan du ta del av Salong: Vi måste börja med barnen!