Nyheter : Kulturrådets Återstartsbidrag beviljar Unga Klara tre miljoner till en kulturoffensiv för barn och unga!

2022-06-22: För att motverka den omfattande, rikstäckande kulturskulden mot barn och unga under och efter pandemin, krävs nya metoder för spridning och inkludering. Unga Klaras Kulturoffensiv för barn och unga syftar till att sprida scenkonst och bredda deltagandet i kulturlivet, i samverkan med ett flertal aktörer runt om i hela Sverige! Nu beviljas stöd till kulturoffensiven genom Återstartsbidrag från Kulturrådet.

Pandemin har lamslagit barns möjligheter till scenkonst, som redan före pandemin fick för få och för ojämnt fördelade möjligheter till att besöka teaterhusen. Vår publik kommer även fortsättningsvis möta flera hinder till att ta del av konst och det egna konstutövandet; rättigheter som skyddas i svensk lagstiftning genom Barnkonventionen. 

Många skolhuvudmän har fortsatt beslut om såväl besöksstopp som att inte åka kollektivt. Dessutom nekas ofta barngrupper kulturbesök med hänvisning till personalbrist, inte minst på grund av hög sjukfrånvaro. Vidare anser sig många skolor behöva bortprioritera sina scenkonstbesök, till förmån för den ordinarie skolundervisningen.

Kulturpolitiken skall prioritera barn och unga, men sanningen är att tillgången till scenkonst sedan två år tillbaka är på en miniminivå. Vi riskerar nu en hel generation som inte ges rätt till kultur och konstnärlig frihet! Även om publikrestriktionerna hävts, vittnar en enad bransch om att skolbesöken i fortsatt stor utsträckning uteblir. Barns tillgång till levande konst kommer alltså framöver att tillgodoses på ett allt för långsamt och odemokratiskt sätt. Vi behöver återförtrolla teaterns och konstens plats i skolan!

För att motverka den omfattande, rikstäckande kulturskulden mot barn och unga under och efter pandemin, krävs nya metoder för spridning och inkludering. Behovet av en kulturoffensiv är enormt! Unga Klaras Kulturoffensiv för barn och unga syftar därför till att sprida scenkonst och bredda deltagandet i kulturlivet, i samverkan med ett flertal aktörer runt om i hela Sverige.

Det är dags för en kulturoffensiv för barn och unga!

- Stefan Hansen, vd Unga Klara

Läs mer om Kulturrådets Återstartsbidrag här.