← Nyheter Kulturminister Parisa Liljestrand besöker Unga Klara

2022-02-14: Idag besökte kulturmimister Parisa Liljestrand Unga Klara på ett verksamhetsbesök.

Idag fick Unga Klara besök av kulturminister Parisa Liljestrand! Under verksamhetsbesöket gavs sällskapet en insyn i Unga Klaras verksamhet, med fokus på de tre P:n som ligger till grund för allt teatern gör: Perspektivet, processen och publiken. Det talades om barnperspektiv och Unga Klaras nationella uppdrag, hur föreställningar tas fram i nära dialog med barn och unga, och hur skolor kan arbeta vidare efter de varit och besökt teatern. Tillsammans med tre förskoleklasser fick kulturministern uppleva föreställningen För att jag säger det.