Nyheter : Intervju på spanska med Unga Klaras pedagog Julian Vigil

Vad gör egentligen en pedagog på Unga Klara? Åttaåriga Laura Vigil intervjuar Julian Vigil om arbetet som pedagog - på spanska.

Laura Vigil (8 år) gör en intervju på spanska med Unga Klaras pedagog Julian Vigil. Vad gör egentligen en pedagog på Unga Klara?

Julian berättar om det viktiga arbetet med referensgrupper samt om barnperspektivet, som ju är centralt begrepp i Unga Klaras arbete med att skapa scenkonst av högsta klass för barn- och unga. Han beskriver också sitt arbete med lärarhandledningar och workshops. Julian berättar även om sin bakgrund, som pedagog, innan han började på Unga Klara.

Lyssna på intervjun här!