Navigation

← Nyheter Fördjupa kulturupplevelsen i klassrummet!

2021-02-09: Unga Klara och Kulan arrangerar en digital fortbildning för lärare med två träffar den 3 och 16 mars, som leds av teaterdramaturgen Anna Berg. Varmt välkommen!

Genom den här fortbildningen vill vi ge dig som arbetar som pedagog olika ingångar och verktyg som du kan använda dig av när du pratar och analyserar scenkonst tillsammans med dina elevgrupper.

Fortbildningen, som leds av teaterdramaturgen Anna Berg, är uppdelad på två tillfällen den 3 och 16 mars och du är med vid bägge. Mellan tillfälle ett och två ser du antingen filmatiseringen av De kommer att drunkna i sina mödrars tårar eller De jag egentligen är via en streamingtjänst.

2021-03-03: Del 1: Vadå konst? 

Dramaturgen Anna Berg föreläser om konstbegreppet och hur skolan på olika sätt kan ta sig an en konstnärlig upplevelse, varvat med samtal och egna tolkningar.

När kan något kallas konst och vad ska vi ha den till? Hur matchar teaterbesöket skolans styrdokument och hur kan vi eftersamtala om en föreställning utan att förlora den individuella upplevelsen? Vi prövar tillsammans en analysmodell, en enkel guide för eftersamtal i klassrummet.

Läs mer om De kommer att drunkna i sina mödrars tårar här.
Läs mer om De jag egentligen är här.

Teaterupplevelse

Mellan kurstillfälle ett och två ser du antingen filmatiseringen av De kommer att drunkna i sina mödrars tårar eller De jag egentligen är via vår streamingtjänst Unga Klara On Demand.

2021-03-16: Del 2: Konstupplevelse – och sen då?

Anna Berg håller i ett gemensamt analyssamtal om föreställningen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Vad gav föreställningen just dig? Anna berättar och visar en modell för eftersamtal och ger exempel hur den kan byggas om till workshops – mindre snack och mer verkstad!

Vi avslutar med samtal om konkreta möjligheter, styrkor och svårigheter när skola och scenkonst ska mötas.

Plats: digitalt via Zoom
Pris: 275 kr 
Datum:
Första kurstillfället, den 3 mars kl. 17.00-20.00
Andra kurstillfället, den 16 mars kl. 17.00-20.00


Anmälan gäller båda kurstillfällena. När du bokar får du en bekräftelse med mer info från oss! 
Kursavgiften inkluderar utbildningen samt biljett till den filmatiserade föreställningen. 
Pedagoger i Stockholms Stad kan boka detta genom Kulan: Läs mer

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. FÖRST TILL KVARN!

Boka genom att mejla till: [email protected]

Märk din anmälan "Fortbildning 2021".

--------------------------------------------

Anna Berg är frilansande teaterdramaturg och har arbetat på bland annat Riksteatern, Unga Dramaten och Backa Teater. Hon har flerårig erfarenhet av analyssamtal och workshops tillsammans med barn och vuxna och har skrivit broschyren "Prata scenkonst" för Regionteater Väst. För Riksteatern föreläser hon och håller i samtal enligt modellen En väv av tecken. Tillsammans med Backa Teater håller hon fortbildningskursen "Lärare ser på scenkonst" i Göteborg.

Bilden: Foto Mats Bäcker, Shazi Özdemir.