Nyheter : Debatt: "Var kommer barnen in?"

Stefan Hansen, vd för Unga Klara, skriver, tillsammans med åtta andra kulturchefer, under en debattartikel som uppmanar politiker att satsa på barn- och ungdomskultur.

Kulturskolerådet presenterade i veckan en granskning som undersökte huruvida barn och unga faktiskt prioriteras i den offentligt finansierade kultursektorn. Granskningen visar att de offentliga kulturpengarna, som ska prioriteras till unga, istället går till vuxna och idag kritiseras resultaten i Dagens Samhälle. Stefan Hansen, vd för Unga Klara, skriver, tillsammans med åtta andra kulturchefer, under en debattartikel som uppmanar politiker att satsa på barn- och ungdomskultur.

Politik handlar om att vilja och om att våga prioritera. Man kan fråga sig vad en rimlig målsättning för kulturens andel till barn och unga borde vara. Vi menar att det är skäligt att minst 60 procent av de offentliga kulturresurserna går till barn och unga”. (Dagens Samhälle, 22 oktober 2021)

Debattartikeln lyfter att det inte räcker att vikten av barn- och ungdomskultur nämns i styrdokument och propositioner. Det måste även synas i hur resurserna faktiskt fördelas. De lyfter problematiken i att kultur för barn- och unga bortprioriteras.

“2022 är ett valår. Hög tid att de olika partierna i kommande valrörelse arbetar med frågan och vågar sätta upp egna mål. Låt de viktiga orden om att prioritera barn bli verklighet!” (Dagens Samhälle, 22 oktober 2021)

Debattartikeln understryker vikten av att prioritera barn- och ungdomskultur i samhället. För barn och unga är en resurssvag grupp och kultur kan, rent bokstavligt talat, vara livsviktigt för deras utveckling och möjligheter i livet.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle här!

Ta del av Kulturskolerådets granskning här!

På bilden: Stefan Hansen, foto Mats Bäcker.