Nyheter : Dags att söka Skapande Skola-bidrag!

2020-12-21: Unga Klara finns tillgängligt för Skapande skola-projekt 2021/22. Som en extra hjälp till er pedagoger i förskoleklass och grundskola har vi samlat allt ni behöver veta inför er ansökan här!

Ansökningsperioden för  Skapande skola-bidrag är 7 januari–4 februari 2021. Viktigt att veta inför ansökan för läsåret 21/22 är att målgruppen för Skapande skola-bidraget i fortsättningen kommer att vara elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer. Detta beslutades av riksdagen i december 2020. Det betyder att ansökningsomgången för Skapande skola för läsåret 2021/22, som öppnar i januari 2021, inte kommer att inkludera förskolan.

Hur ansöker din skola?

•Förbered din ansökan i god tid. Gå in på Kulturrådets hemsida och läs igenom informationen så tidigt som möjligt.

•På hemsidan finns en kopia av ansökningsblanketten, som kan användas vid planeringsarbetet. Det finns även en word-mall som kan användas av de huvudmän som har många skolor, för att samla in information till ansökningen.

•Använd huvudmannens generella e-postadress, så att information från Kulturrådet når fram oavsett om kontaktpersonen byts ut.

•Begär in och spara underlag som styrker kulturaktörernas utbildning och kompetens. Vid granskning av redovisningarna gör Kulturrådet stickprov för att säkerställa professionaliteten. De kan då komma att begära in dessa underlag.

Träffa vår pedagog och våra konstnärer 21/22!

Vill ni att era elever får större möjligheter till eget skapande genom att möta professionell scenkonst?

Unga Klara finns tillgängligt för er i olika Skapande skola-projekt, som också kan genomföras digitalt, om fysiska möten ej kan ske p.g.a. pandemin.

Våra Skapande skola-projekt är ofta kopplade till våra olika föreställningar, men vi kan också skräddarsy fristående projekt enligt era önskemål. Se nedan exempel på hur ett Skapande skola-projekt med Unga Klara kan gå till!

Vid frågor om Skapande skola-projekt med Unga Klara, hör av dig till vår pedagog Julian Vigil: [email protected]

Exempel på Skapande skola-projekt: Föreställningen De jag egentligen är

I anslutning till att gruppen ska eller har sett den digitala föreställningen De jag egentligen är, erbjuder Unga Klara workshops i för- och efterarbete för både barn och pedagoger!

Workshop för barn

I denna workshop får barnen, genom bl.a. teaterövningar, på ett spännande och lekfullt sätt undersöka och reflektera kring föreställningens teman.

De jag egentligen är handlar om identitet – vilka vi är och vilka vi vill vara. Handlingen bygger på berättelser om karaktärer från böcker, film, serier och verklighet som vi ibland fantiserat att vi är. Vilka kan vi vara när vi verkligen är oss själva?

Workshopen är ca 40 min lång och kan även genomföras digitalt.

Workshop för pedagoger

I denna workshop får ni pedagoger en modell för hur ni kan samtala med er grupp om en scenkonstupplevelse. I modellen går vi igenom hur ni med er grupp tillsammans kan tolka och analysera scenkonstupplevelsen. Dessutom presenteras det pedagogiska materialet som är kopplat till föreställningen och som du som pedagog kan använda i för- och eftersamtal med din grupp! Workshopen är c:a 60 min lång och kan även genomföras digitalt.

För planering av ert projekt eller frågor: [email protected]

Pedagogisk material

Våra pedagogiska material riktar sig till pedagoger som har sett eller skall se någon av våra föreställningar. Det är vår avsikt att du ska se de pedagogiska materialet som en inspiration, där du kan välja de delar som fungerar bra för er. Materialet innehåller också förslag på för- och efterarbete, kopplat till er teaterupplevelse, som ni kan arbeta utifrån. Materialet vill, genom övningar och frågeställningar, stimulera barnen till att gemensamt reflektera kring föreställningens olika teman.

Se våra digitala föreställningar!

På vår On Demand-tjänst har vi föreställningar, för olika målgrupper, som vi kopplar våra Skapande skola-projekt till. Vilken föreställning passar er?

Via Unga Klaras streamingtjänst Unga Klara On Demand ser du kostnadsfritt ett tiotal av våra klassiska föreställningar: X (2015), Vitsvit (2015), Girls will make you blush (2016), För att jag säger det (2019), Alltet (2016), Lammungarnas fest (2014), Som man sår (2017). Filmversionen av teaterföreställningen De jag egentligen är (2020) finns tillgänglig både på svenska och engelska. Du kan även ta del av föreställningen Ögonblicket (2020) som ljudverk och det digitala samtalet Salong: Vi måste börja med barnen!

Expressen Kultur lovordade Unga Klara On Demand i en recension i våras:
"Unga Klara ligger mil före de stora institutionsteatrarnas medvetenhet om representation, och i sin självklara utgångspunkt i de olika språk, dialekter, sociolekter, genuskoder, generationer och ursprung som hörs och syns på scenen skapas här en levande överensstämmelse med den värld vi lever i. Det är normkritik på ett helt otvunget och organiskt vis." Hanna Nordenhök, Expressen, 30 mars 2020