Nyheter : Barnperspektivet i fokus i nytt internationellt samarbete

2020-12-01: I det internationella mentorprojektet Writing Theatre For Young People: A Writing and Mentorship Workshop and Programme arbetar 14 dramatiker enligt workshopen Memories for use med de tre mentorerna Ann-Sofie Bárány och Erik Uddenberg från Sverige och Tamara Guhrs från Sydafrika. Målet är att skapa varsin nyskriven pjäs för barn och unga. Resultatet presenteras våren 2021.

Barnperspektivet i fokus i nytt internationellt samarbete med sju länder i fyra världsdelar

I samarbete med den sydafrikanska teatern Drama For Life genomför Unga Klara under hösten 2020 och våren 2021 projektet Writing Theatre For Young People: A Writing and Mentorship Workshop and Programme. Projektet är en utveckling av det samarbete som Unga Klara inledde med scenkonstaktörer i Turkiet, Kina, Sydafrika, USA och fyra länder i Östafrika under teaterns årslånga internationella turné Unga Klara On Tour 2019.

Fjorton dramatiker från Turkiet, Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Sydafrika och USA arbetar tillsammans med projektets mentorer Ann-Sofie Bárány och Erik Uddenberg från Sverige och Tamara Guhrs från Sydafrika. Via Zoom utforskar de deltagande dramatikerna och mentorerna barndomen genom övningar, samtal och diskussioner. Dramatikerna skriver sedan texter utifrån olika teman. Allt enligt workshopen Memories for use, som är skapad av Unga Klaras grundare Suzanne Osten och dramatikern och psykoanalytikern Ann-Sofie Bárány.

Nu ska deltagarna bestämma sig för ett projekt som de vill fortsätta att arbeta med och få mentorskap för att utveckla det. Målet är att skapa varsin nyskriven pjäs för barn och unga, under ledning av de tre mentorerna. Resultatet kommer att redovisas våren 2021.

- Det här projektet är viktigt av flera anledningar, säger Erik Uddenberg, dramatiker.
- Människor som alla är djupt intresserade av att stärka barnens ställning globalt lär känna varandra. Och det kommer att bli fantastisk teater!

- Mångfalden i vår workshop sträcker sig över geografiska, etniska såväl som kulturella skillnader, säger Ann-Sofie Bárány.
- Genom att arbeta med barndomsminnen skapar vi en allmängiltighet, en bro av universalitet, som finns i varje människas barndom. Vi har alla varit barn och vet därför vad det innebär att vara barn, men vi väljer att glömma den kunskapen.

- Det är underbart att ha en blandning av deltagare från Östafrika, Turkiet, Sydafrika och USA, säger Tamara Guhrs, författare och dramatiker med Sydafrika som sin bas.
- Vi har utforskat och delat våra barndomsminnen och upptäckt att vi har mycket gemensamt!

Tamara Guhrs menar att det ur ett afrikanskt perspektiv är viktigt att skapa en plats där dramatiker på ett meningsfullt sätt kan utforska vad det innebär att göra teater för barn och unga, eftersom afrikansk scenkonst för barn och unga ofta är pedagogiska verk som används främst i undervisningssyfte.

- Det är spännande att se deltagarna använda sin fantasi för att utforska vad som är möjligt och att förstå de psykologiska och politiska dimensionerna av att skapa konst för barn och unga, säger hon.
- Här har vi möjlighet att skapa en internationell gemenskap som investerar tid, tankar och kreativitet i scenkonst för barn och unga, i en tid då barn världen över är mycket sårbara.

Projektet Writing Theatre For Young People: A Writing and Mentorship Workshop and Programme pågår till och med våren 2021 och finansieras med stöd av Svenska Institutet samt Sveriges ambassad i Rwanda, Sydafrika och USA.

Bilden ovan: Deltagare och mentorer i projektet på Zoom. Foto Julian Vigil.
Bilden nedan: Presentationsbilder av Erik Uddenberg, Ann-Sofie Bárány, Tamara Guhrs. Collage av Unga Klara.
Pressbilder finns på Unga Klara Mynewsdesk.

-Through exercises, talks and discussions we have investigated our own childhoods and created texts on different themes. We have also been engaged in a wonderful dialogue on the competence of children, as well as on their dependence and cautious awareness of the power structures around them. As well as on the different realities for children in different countries. Now the participants are pondering on what to write themselves.

Erik Uddenberg, dramatiker och mentor

-This is so important for many reasons. First of all, people who all are deeply interested in the strenghtening the position for children are getting to know each other globally. Secondly because we all together get so much wiser, talking and workshopping on such an intensely important topic as the situation of children. And lastly: there will be some beautiful theatre coming out of this.

Erik Uddenberg, dramatiker och mentor

-The diversity in our workshop stretches over geographical, ethnical as well as cultural differences - vast differences! But through the method we and Unga Klara has developed, called ”Memories for use”, which means that we work with true, original childhood-memories, a strong and profound universality is building bridges. This bridge of universality that is inherent in the childhood of every human being, is the core of the theatre and drama our workshops are creating. We have all been children and therefor know what it means to be a child, but we choose to forget that knowledge. Our workshops turn the tables and we find golden memories.

Ann-Sofie Bárány, dramatiker, psykoanalytiker och mentor

-The project is going well. It is wonderful to have a diverse mix of participants from East Africa, Turkey, South Africa and the US. We have been able to 'reach' through the Zoom screen to find connection, as we have explored and shared our childhood memories, discovering that we have much in common.

Tamara Guhrs, dramatiker och mentor

-We have delved deep into our memories to fetch material that might be used in creating a play, or that might simply help us to understand our child audiences better. We have done four workshops so far, exploring material that is personal to the individual playwrights, and reflecting on how this material makes us understand society's view of the child. The first four workshops have been themed around memories, injustice and power, exploring childhood places and making theatre for babies. Playwrights have begun to identify a project that they would like to work on, and will receive mentorship in developing these.

Tamara Guhrs, dramatiker och mentor

- From an African perspective, it is important to create a safe space where playwrights can explore in a meaningful way what it means to make theatre for children. Often, plays for young audiences revolve around educational, message-based or didactic works. These have their place, but it is exciting to see the participants stretch their imaginations in terms of what is possible, and to understand the psychological and political dimensions of making art for young people. It can be difficult to make time and space to do this when playwrights have other work and busy schedules, so this provides an opportunity for a different kind of focus.

We are creating an international community that is investing time, thought and creativity in children's theatre, at a time when children worldwide are very vulnerable.

Tamara Guhrs, dramatiker och mentor