Ukraina Hjälp det krigsdrabbade Ukraina

Unga Klara står i solidaritet med Ukrainas befolkning och fördömer den ryska invasionen.

Unga Klara känner stor oro för alla de barn och vuxna som måste lämna sina hem och fly kriget och beklagar förlusterna av människoliv och ödeläggelse. Vi uppmuntrar alla att skänka pengar till hjälporganisationer för att hjälpa utsatta människor i denna fruktansvärda situation:
SOS Barnbyar Swishnr: 123 320 0714
Rädda Barnen Swishnr: 902 0033
UNHCR Swishnr: 123 365 7848