← Press Skamceremonin

Fotograf Märta Thisner
Övre raden från vänster: Victor Ström, Åsa Karlberg, Parwin Hoseinia, Yarien Rodriguez
Nedre raden från vänster: Nadia Hamouchi, Ingela Schale Berghagen, Amanda Casanellas

Fotograf Märta Thisner
Parwin Hoseinia

Fotograf Märta Thisner
Victor Ström, Yarien Rodriguez, Amanda Casanellas, Ingela Schale Berghagen

Fotograf Märta Thisner
Ingela Schale Berghagen, Amanda Casanellas, Parwin Hoseinia