För- och eftersamtal Workshop med Unga Klara: För- och eftersamtal

Ska din klass se eller har ni redan sett en föreställning på Unga Klara? Boka för- och eftersamtal!

Genom samtal och roliga övningar får din grupp arbeta fördjupande inför och efter er teaterupplevelse tillsammans med oss på Unga Klara! Ge din elevgrupp en unik möjlighet till att samtala och på ett fördjupande sätt tolka och reflektera kring föreställningen som ni ska eller har sett.

Före er teaterupplevelse

Vilka förväntningar finns inom gruppen inför besöket? Unga Klara kommer till er skola för att förbereda klabssen inför teaterupplevelsen! Ett viktigt samtal som kan vara avgörande för både den personliga helhetsupplevelsen och för gruppen.

Samtal före teaterupplevelsen: 60 min

Efter er teaterupplevelse

Vad gav föreställningen just dig? Efter er upplevelse kan ni nu, tillsammans med oss på Unga Klara, prata om föreställningen och de tankar och reflektioner som den har gett. Genom detta får eleverna möjlighet att formulera och dela med sig av sina personliga upplevelser och lyssna till sina klasskamraters tankar och reflektioner. Under samtalet tillämpar vi inkluderande metoder och lustfyllda övningar.

Samtal efter teaterupplevelsen: 60 min

Båda samtalen, före och efter er teaterupplevelse, leds av Unga Klaras pedagog Julian Vigil och dramatiker Erik Uddenberg.

Kontakt och bokning

Julian Vigil, pedagog
[email protected]

BOKA MED SUBVENTION!

För skolor i Stockholms stad:

Skolor inom Stockholms stad kan boka detta för- och eftersamtal genom Kulan. Då bokar ni med 50% subvention och betalar endast halva priset. Boka genom Kulan

För skolor i Stockholms region:

Skolor inom Stockholms region kan boka detta för- och eftersamtal med 50% subvention och betalar endast halva priset.

Ansök om subventionen genom att mejla till: [email protected]