: Skamceremonin

Fotograf Märta Thisner Övre raden från vänster: Victor Ström, Åsa Karlberg, Parwin Hoseinia, Yarien Rodriguez Nedre raden från vänster: Nadia Hamouchi, Ingela Schale Berghagen, Amanda Casanellas

Fotograf Märta Thisner Parwin Hoseinia

Fotograf Märta Thisner Victor Ström, Yarien Rodriguez, Amanda Casanellas, Ingela Schale Berghagen

Fotograf Märta Thisner Ingela Schale Berghagen, Amanda Casanellas, Parwin Hoseinia